De meest gewilde skills bij goede doelen

Goede doelen voor het onderwijs: Zo kun jij helpen

Op naar een betere toekomst

Geschreven door Lou Benders | 08 februari 2024

Bij De Nieuwe Gevers geloven we dat kennis en onderwijs de sleutel zijn tot persoonlijke groei, maatschappelijke ontwikkeling en gelijke kansen voor iedereen. Daarom zijn we hartstikke trots dat we meer dan 100 goede doelen helpen die zich inzetten voor goed onderwijs over allerlei belangrijke thema's, zoals diversiteit, dierenwelzijn of duurzaamheid.

In dit artikel leer je meer over het belang van goed onderwijs, de maatschappelijke organisaties die bij ons aangesloten zijn en hoe jij hen kunt helpen. 

Waarom is onderwijs en educatie zo belangrijk?

Vaak wordt onderwijs gezien als een verplichting, maar het is zoveel meer. Onderwijs biedt de kans om talenten te ontwikkelen en potentieel te benutten, ongeacht iemands achtergrond of omstandigheden. 

Volgens UNESCO kan elk extra jaar onderwijs het toekomstige inkomen van een persoon met gemiddeld 10% verhogen. Toch hebben niet overal ter wereld mensen toegang tot kwalitatief onderwijs. Hier komen goede doelen in beeld: door hen te steunen, maak je een direct positief verschil in het leven van velen.

Door je in te zetten voor goede doelen die zich richten op educatie en onderwijs, kun je een directe positieve impact hebben op het leven van kinderen, jongeren en volwassenen die sterk gebaat zijn bij nieuwe kennis en vaardigheden.

Hoe kun je helpen?

"Het mooiste dat je kunt geven, is niet materieel maar immaterieel: tijd, aandacht, kennis en liefde." - Dalai Lama

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen aan goede doelen die zich inzetten voor educatie en onderwijs. Een van de meest directe manieren is door vrijwilligerswerk te doen bij scholen, bibliotheken of naschoolse programma's. Je kunt je vaardigheden en kennis delen door als tutor op te treden, mentor te worden of workshops te geven.

Een andere manier om hulp te bieden is door donaties. Je kunt financiële steun bieden aan organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van educatie en onderwijs. Zelfs een kleine bijdrage kan al een groot verschil maken.

Je kunt ook je skills gebruiken om maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor beter onderwijs direct te helpen. Zo kun je hen bijvoorbeeld helpen door content te creëren, advies te geven of je technische kennis in te zetten om tools en processen te verbeteren. 

Bekijk nu alle flexibele vrijwilligersprojecten voor beter onderwijs → 

Voorbeelden van goede doelen voor onderwijs

"Het leven is als een boek en zij die niet reizen lezen maar één pagina." - Sint Augustinus

Er zijn talloze goede doelen die werken aan het bevorderen van educatie en onderwijs over de hele wereld. Hier zijn enkele inspirerende voorbeelden:

  1. Young Africa International: Dit goede doel investeert in de jeugd door geïntegreerde skills trainingen die speciaal gericht zijn op werk vinden en ondernemerschap.
  2. Stichting Toe to Heart: Deze stichting beschermt kinderen in India en geeft hen de kans om zich te ontplooien door schoolgeld voor hen te betalen en met naschoolse activiteiten.
  3. Givvted: Givvted leert jongeren omgaan met sociale en prestatiedruk om zo hun volle potentie te behalen en delen met de rest van de wereld. 
  4. Stichting Education Warehouse: Education Warehouse helpt educatieteams op het juiste moment met de juiste informatie, inspiratie en collega's om kinderen en jongeren de kans te bieden zich volledig te ontplooien en een snel veranderende samenleving. 
  5. Stichting Boes Bos: Deze stichting gelooft in de kracht van groen. Ze planten bomen, versterken de biodiversiteit en organiseren en ondersteunen bewustwordingscampagnes over het klimaat. 
  6. Stichting The Living Ocean: Stichting The Living Ocean zet zich in voor het behoud en herstel van oceanen door middel van onderzoek, educatie en het bevorderen van duurzame praktijken.
  7. Stichting Una4All: Deze stichting richt zich op het ondersteunen van mensen met een beperking door middel van het organiseren van inclusieve activiteiten, het bieden van ondersteuning en het bevorderen van gelijke kansen en toegang tot de samenleving.
  8. Vzw Maison Maurice: Dit is een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning en zorg van daklozen en kwetsbare mensen, waarbij ze voorzien in basisbehoeften zoals huisvesting, voedsel, en sociale begeleiding om hun levensomstandigheden te verbeteren.
  9. Stichting Miva: VZW Maison Maurice biedt onderdak, voedsel, en sociale begeleiding aan daklozen en kwetsbare mensen, met als doel hun welzijn te bevorderen en hun levensomstandigheden te verbeteren.
  10. Jane Goodall Instituut Nederland: Dit Instituut Nederland zet zich in voor natuurbescherming, dierenwelzijn en het bevorderen van bewustwording over milieu- en conservatiekwesties.
  11. BuildOn: Deze organisatie bouwt scholen in ontwikkelingslanden en biedt gemeenschappen toegang tot kwalitatief onderwijs.
  12. Pencils of Promise: Ze zetten zich in voor het bouwen van scholen, trainen van leraren en leveren van leermiddelen aan kinderen in nood.
  13. Akshaya Patra: Dit goede doel verstrekt maaltijden aan kinderen in India om honger te bestrijden en schoolbezoek te bevorderen.

Door bij te dragen aan deze organisaties, kun je een directe impact hebben op het leven van mensen die anders geen toegang hebben tot kwalitatief onderwijs.

Maak een verschil voor het onderwijs met De Nieuwe Gevers

Of je nu vrijwilligerswerk wilt doen, donaties wilt maken of bewustwording wilt creëren over goed onderwijs, elke kleine stap telt. Onthoud dat jouw bijdrage het verschil kan maken en andere mensen goed kan helpen.

Word nu Nieuwe Gever en vind vrijwilligersprojecten om je in te zetten voor onderwijs. 21.000+ professionals gingen je voor.

De diepgaande impact van jouw bijdrage aan beter onderwijs

Onderwijs is meer dan alleen leren lezen en schrijven; het is een essentieel middel voor sociale en economische vooruitgang. Het biedt niet alleen kansen voor individuele ontwikkeling, maar draagt ook bij aan de welvaart en stabiliteit van de samenleving. 

UNESCO schat dat als alle volwassenen in lage- en middeninkomenslanden secundair onderwijs zouden voltooien, dit wereldwijd tot een halvering van de armoede zou kunnen leiden. Jouw bijdrage, hoe klein ook, kan deel uitmaken van deze enorme verandering.

Vrijwilligerswerk is een bijzonder krachtige manier om bij te dragen. Door je tijd en vaardigheden te delen, bied je directe ondersteuning en creëer je een positieve impact op individuen en gemeenschappen. Dit kan variëren van het helpen van een kind met lezen tot het ondersteunen van een lokale school met jouw professionele vaardigheden. Elk moment dat je geeft, kan iemands leven veranderen.

Verrijk het leven van anderen en jezelf

Bovendien is vrijwilligerswerk een tweerichtingsstraat: het biedt niet alleen voordelen voor degenen die je helpt, maar het is ook verrijkend voor jezelf. Vrijwilligerswerk kan je nieuwe perspectieven bieden, je sociale vaardigheden verbeteren en je een gevoel van voldoening geven. Het helpt bij het opbouwen van gemeenschappen, het bevorderen van empathie en het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden. Door je in te zetten, draag je bij aan een wereld waarin onderwijs een brug slaat naar kansen en gelijkheid.

Word dus nu actief en draag bij aan positieve verandering. Samen kunnen we een wereld bouwen waarin onderwijs voor iedereen toegankelijk is.

De Nieuwe Gevers
Geef waar je goed in bent.

Skill-based vrijwilligerswerk 

🙂 Iemand helpen voelt goed.

🛠 Ontwikkel je skills met nieuwe projecten. 

🔥 Verbreed je netwerk en leer nieuwe mensen kennen. 

🌍 Bouw aan een betekenisvol CV.

🤲 Wie goed doet, goed ontmoet.

Meld je ook aan