Vrijwilligerswerk vluchtelingen & ontwikkelingshulp

Vrijwilligerswerk in ontwikkelingshulp en slachtofferhulp biedt waardevolle ondersteuning aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken. Door deel te nemen aan projecten voor goede doelen die zich richten op vrijwilligerswerk in ontwikkelingshulp en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen, draag je niet alleen een steentje bij aan de samenleving. Maar doe je ook belangrijke professionele ervaring op en breid jij je netwerk uit. Zo vind je extra betekenis in je skills.

Er zijn verschillende organisaties die vrijwilligerswerk in deze sectoren aanbieden. Hieronder vind je gemakkelijk projecten die aansluiten bij jouw interesses en vaardigheden. En natuurlijk de tijd die je hebt om te helpen.