ca74c87f-bfc4-42a8-ad9d-5ef9c46f051e

Strategisch advies over Fondsenwerving

Organisatie in het kort

Defence for Children

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. We doen dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleidsbeïnvloeding, training en scholing en door actie te voeren. Al onze werkzaamheden hebben tot doel het versterken van de positie van kinderen.

Lees meer

Impact thema’s

💛 Mensenrechten
💛 Kind en gezin
💛 Ontwikkelingshulp

Project details

⏱️

6-10 uur in totaal

info-icon-hours
Dit is een indicatie van de projectgrootte. Wanneer en hoeveel uur per week je hieraan werkt, is aan jou. Gemiddeld werken professionals 1 tot 2 uur per week aan een project.
🗓️

Verspreid over 3-6 weken

info-icon-weeks
De exacte duur kan korter of langer zijn, afhankelijk van jullie afspraken. Zolang het maar bij je agenda past. Onze organisaties weten dat je dit vrijwillig doet en vaak naast je baan erbij.
📍

Op locatie en/of vanuit huis

🚀

We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

apostrophe-beginning

Heel blij worden wij van jouw kennis en expertise op het vlak van donateursbeheer, als we meer inkomsten met donaties genereren helpen we meer kwetsbare kinderen met onze juridische expertise!

Jonneke Reichert

Jonneke Reichert

Defence for Children

Projectomschrijving

Waarom we jou nodig hebben

Onze organisatie is goed in fondsenwerving als het gaat om vermogensfondsen en overheden. We zouden echter meer vrije middelen willen genereren voor o.a. ons lobbywerk + strategisch procederen en we zien kansen om 1. ons donateursbestand beter te benutten en uit te bouwen om onze donatie-inkomsten te vergroten. Omdat onze expertise hier niet ligt winnen wij hier graag advies over in. Wij zijn vooral op zoek naar iemand die ons kan helpen bij het komen tot een donateursstrategie. We willen om te beginnen ons donateursbestand beter benutten: wie zijn onze donateurs eigenlijk hoe kunnen we hen beter benaderen om hun betrokkenheid te vergroten? En als vervolgstap liefst ook: hoe kunnen we deze informatie benutten voor het werven van nieuwe donateurs?

Hier zijn we naar op zoek

  • Een beoordeling van onze huidige activiteiten.
  • 2 tot 4 één uur strategiesessies waarin een aantal onderwerpen kan worden behandeld zoals: doelstellingen, doelgroepen, type fondsenwerving en kansen, strategische focus en wervingskeuzes.
  • Een geschreven samenvatting van de onderwerpen die besproken zijn.
  • Een startplan met adviezen en concrete next steps.

🙋‍♂️ Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Een professional die aantoonbare ervaring heeft binnen fondsenwerving en strategische executie ervan. Bekend met het fondsenwerving landschap (denk aan vermogensfondsen, bedrijven (sponsorships), particuliere donateurs, overheid)

💵 Fundraising
👋 Crowdfunding

Dit hebben we al in huis

  • Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is en dit project prioriteit en draagvlak geeft.
  • Onze huidige fondsenwervingsstrategie
  • Onze huidige fondsenwervingsstrategie waar het gaat om de vrije fondsenwerving is (nog) vrij summer, we hopen ook echt dat iemand ons kan helpen bij het komen tot een goede donateursstrategie. We hebben vooral ideeën waar het gaat om fondsenwervende (online) campagnes e.d. maar de basis is eigenlijk nog niet goed op orde. Heel fijn dus als iemand hierop wil meedenken:-)

Defence for Children
Defence for Children

De missie van Defence for Children.

🕊Mensenrechten
💒 Gevestigde organisatie
📍Leiden

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan volgens ons alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

Lees meer

Professionals over Defence for Children

Roemer 👐 Facebook Ads campagne

💛
rating-stars

"Tirsa en Celine waren enthousiast over nieuwe ideeën, zorgden voor de juiste content en waren fijn om mee te werken en samen hebben we een mooie campagne kunnen neerzetten!"

Roemer