Joel Overbeck Amkdlzfdmia Unsplash

Facebook Ads campagne

Organisatie in het kort

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. We doen dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleidsbeïnvloeding, training en scholing en door actie te voeren. Al onze werkzaamheden hebben tot doel het versterken van de positie van kinderen.

Lees meer

Impact thema’s

💛 Mensenrechten
💛 Kind en gezin
💛 Ontwikkelingshulp

Project details

⏱️

8-16 uur in totaal

info-icon-hours
Dit is een indicatie van de project grootte. Wanneer en hoeveel uur per week is helemaal aan jou. Gemiddeld werken professionals 2 tot 4 uur per week aan een project.
🗓️

Verspreid over 2-5 weken

info-icon-weeks
De exacte duur kan korter of langer zijn o.b.v. wat jullie onderling afspreken, zodat het past bij jouw agenda. Organisaties weten dat professionals dit naast hun baan erbij doen.
🚀

We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

apostrophe-beginning

Naar schatting zijn jaarlijks 1,2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Zet je in voor deze kinderen en roep reizigers op vermoedens van seksueel misbruik te melden.

Tirsa Hofstee

Tirsa Hofstee

Defence for Children

Projectomschrijving

Waarom we dit project starten?

Op 20 november 2020 starten we met een nieuwe campagne: ‘Don’t Look Away’, waarmee we reizigers oproepen om kindermisbruik te melden, ook wanneer zij in het buitenland zijn.
Er komt een nieuwe website en huisstijl, de website is bijna gereed en op dit moment in de testfase: https://dontlookaway.wbbclient.com/.
Ook willen we graag een advertentiecampagne op social media opstarten. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Wat hebben we nodig?

  • Een professional die kan helpen met het opzetten/schrijven van social ads.
  • We leren graag meer over A/B testing voor effectieve campagnes.
  • Een professional die advertenties kan inplannen en monitoren
  • Iemand die de uitingen via verschillende kanalen kan A/B testen
  • Iemand die een tussenrapportage kan maken voor partners om hen te motiveren de campagne verder te delen
  • Iemand die een eindrapportage kan maken met de campagneresultaten

🙋‍♂️ Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Een social media marketeer die een effectieve social media campagne kan opzetten (voor bijvoorbeeld Facebook, Instagram en/of LinkedIn). Benodigd: ervaring met targeting via Facebook Ads Manager en/of LinkedIn Campaign Manager.

🌎 Social Media
📢 Social Advertisement

Wat hebben we al?

  • De doelen van deze campagne.
  • Social media pagina’s van onze organisatie
  • We hebben budget om advertenties te doen
  • Content (foto, video, design) wanneer een visual bij de ads gewenst is.

Waarom is dit project van waarde?

De campagne ‘Don’t Look Away’ roept reizigers op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden. De campagne is een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de ANVR, TUI Nederland, Corendon, Footprint Travel, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes, Free a Girl en Plan International Nederland.

Defence for Children
Defence for Children

De missie van Defence for Children.

🕊Mensenrechten
💒 Gevestigde organisatie
📍Leiden

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan volgens ons alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

Lees meer

Professionals over Defence for Children

Roemer
Tirsa en Celine waren enthousiast over nieuwe ideeën, zorgden voor de juiste content en waren fijn om mee te werken en samen hebben we een mooie campagne kunnen neerzetten!