Finance - Vrijwilliger(Tijdelijk)
c499e9ca-a3a5-474c-9c6b-9633262916fc (2)
🌱 Ik wil helpen

Business case ondersteuning

Project details

💒 StreetsmArt

🛠️ Finance

⏱️ 8-24 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-6 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Veel jongeren hebben geen veilig thuis en voelen zich niet gezien en gehoord. StreetsmArt ondersteunt jongeren in zelfregie en eigen ontwikkeling.

  • Welzijn
  • Diversiteit en inclusiviteit
  • Educatie

Profiel vrijwilliger

Een business developer met financiële ervaring die kan helpen met het maken van een business case voor een (nieuwe) propositie. Ervaring met zaken als inkomstenprognose, kostencalculatie, verdienmodellen en business case haalbaarheid. Pre: iemand met affiniteit met de doelgroep jongeren.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen
Met jouw ondersteuning kunnen we een heldere business case ontwikkelen en zien waar onze kansen liggen, zodat we jongeren langdurig kunnen ondersteunen!
Christianne Westdijk
Geschreven door Christianne Westdijk van StreetsmArt

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Stichting StreetsmArt draagt al 12 jaar bij aan informele hulp aan (kwetsbare) jongeren in de wijk. Het netwerk met professionals en buurtbewoners is groot en er wordt een grote doelgroep bereikt. Toch is duurzame financiering ieder jaar weer een uitdaging. Daarom zijn we een nieuwe propositie aan het opzetten en zoeken hiervoor jouw ondersteuning bij het opstellen van de business case. Ben jij iemand die zowel de sociaal-maatschappelijk als financieel/zakelijk krachten en kansen van onze organisatie in kaart kan brengen? Schrijf je dan vliegensvlug in!🚀

Wat hebben we nodig?

  • Strategisch overleg/sparren over huidige doelstellingen, activiteiten, doelgroepen en toekomstplannen.
  • Het opstellen (en doorrekenen) van de business case (denk aan: kosten, baten, risico‚Äôs en haalbaarheid).
  • Advies over de haalbaarheid en suggesties voor de next steps van de executie-fase.

Wat hebben we al?

  • Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is.
  • Informatie over de propositie en verdienmodel (behoefte, doelgroep en onze dienst/product).
  • Interne organisatie informatie die we beschikbaar kunnen stellen (denk aan financiën, programma informatie, operatie en marketing activiteiten).
  • Informatie over de markt en competitieve landschap.
Christianne Westdijk
Christianne Westdijk
StreetsmArt
StreetsmArt

De missie van StreetsmArt.

🙂Welzijn
🌱 Start-up fase
📍Amsterdam

StreetsmArt is er voor alle jongeren in de wijk; laagdrempelig, veilig en inclusief. Veel jongeren in Amsterdam Oost groeien op in armoede, in krappe huizen en met psychische problemen. Bij StreetsmArt creëren we een plek waar zij zich gezien, gehoord en op hun gemak voelen. Uiteindelijk doel is dat zij ondersteund kunnen worden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De jongere heeft de regie.

Lees meer