ARTIS Zomerschool (19)

Website design + Wordpress inrichten.

Project details

💒 Fawaka Ondernemersschool

Organisatie in het kort

De Ondernemersschool focust op kinderen en jongeren die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s op het gebied van duurzaamheid en wereldburgerschap. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen en kansen krijgen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren.

  • Welzijn
  • Educatie
  • Innovatie

Profiel vrijwilliger

Een webdesigner die onze website Fawaka Nederland kan vormgeven en kan inrichten in Wordpress. Ervaring met het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites en het implementeren van een Wordpress CMS.

Beschikbaarheid

Vanaf de start: 25 tot 40 uur, binnen 7 weken. Mogelijkheid om vanuit huis of bij het goed doel op locatie te werken.

Met jouw hulp kunnen we meer organisaties bereiken en ervoor zorgen dat meer kinderen leren over duurzaam ondernemen en wereldburgerschap.
Geschreven door Maaike Irizarri van Suchtelen van Fawaka Ondernemersschool

Project­omschrijving

Wat hebben wij nodig. 
Wat we al hebben. 

 

Waarom is dit project van waarde.

We willen duurzaamheid hip en tof maken en doelgroepen bereiken die nu nog weinig in aanraking komen met dit thema. Jij kunt ons helpen om nieuwe doelgroepen te bereiken en een stap te maken naar een duurzaam Nederland die in de basis inclusief is.

 

Achtergrondinformatie

De website Fawaka Nederland moet een online magazine/platform worden voor jongeren om hen te inspireren om bewuster te handelen. Wij zijn een klein team en groeiende organisatie. Wij staan voor diversiteit en inclusie en Fawaka Nederland is een belangrijke uiting daarvan voor ons.

 

Fawaka Ondernemersschool
Fawaka Ondernemersschool
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
fawakaondernemersschool.nl/
 Maaike  Irizarri van Suchtelen
Maaike Irizarri van SuchtelenDirecteur

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Bij Fawaka Ondernemersschool leren kinderen en jongeren ondernemen met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen (duurzaam ondernemen dus). Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Een mooie manier om een duurzamere samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.
Onze missie is om álle kinderen in Nederland, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun manier van leren, of hun achtergrond te bereiken.

Ons online platform Fawaka Nederland inspireert jongeren van alle etnische achtergronden en opleidingsniveaus tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd.

Waar ze trots op zijn

  • In 2018 hebben we met meer dan 100 educatieve programma’s meer dan 1000 kinderen bereikt
  • We hebben een Europese prijs gewonnen gericht op de Sustainable Development Goals
  • We hebben een project voor het ministerie van OCW gewonnen waarmee we meer kinderen richting technische profielen in het VMBO gaan krijgen