Screenshot 2019 09 14 At 17.06.54
Fawaka Ondernemersschool

Fawaka Ondernemersschool

De Ondernemersschool focust op kinderen en jongeren die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s op het gebied van duurzaamheid en wereldburgerschap. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen en kansen krijgen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren.

Fawaka Ondernemersschool in actie.

🙂

Welzijn

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • In 2018 hebben we met meer dan 100 educatieve programma’s meer dan 1000 kinderen bereikt
  • We hebben een Europese prijs gewonnen gericht op de Sustainable Development Goals
  • We hebben een project voor het ministerie van OCW gewonnen waarmee we meer kinderen richting technische profielen in het VMBO gaan krijgen