5a51b488-9800-460e-96c3-d3aecb22307e

Poster of flyer design

Wie kan je helpen?

Miguel Heilbron
Miguel HeilbronCoördinator Fawaka WereldBurgerschap
Fawaka Ondernemersschool
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
fawakaondernemersschool.nl/
Fawaka Ondernemersschool

Waar dragen ze aan bij?

De Ondernemersschool focust op kinderen en jongeren die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s op het gebied van duurzaamheid en wereldburgerschap. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen en kansen krijgen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren.

  • Welzijn
  • Educatie
  • Innovatie

Wat voor vrijwilliger zoeken ze?

Een grafisch designer die een design kan maken voor poster of flyer. Te gebruiken in print en/of online. Pre: iemand die mee kan denken over de content.

Beschikbaarheid

Vanaf de start: 10 tot 20 uur, binnen 3 - 5 weken. Enkel vanuit huis.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Met jouw hulp kunnen we kinderen, leraren en scholen door heel Nederland bereiken met een oproep voor Wereldburgerschap in het onderwijs! Jouw ontwerp zal in heel Nederland worden opgehangen en veel mensen inspireren.
Geschreven door Miguel Heilbron van Fawaka Ondernemersschool

Project­omschrijving

Wat hebben ze nodig?

Wat hebben ze al?

Goed om te weten.

Fawaka WereldBurgerschap, een nieuw programma van Fawaka Ondernemersschool, biedt scholen in Nederland een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. Ons aanbod neemt leerlingen, leerkrachten en schooldirecties mee in een veranderproces waarbij 'Wereldburgerschap' in het onderwijs verankerd wordt. Tien thema's staan hierbij centraal. We verbeelden dit graag in een mooi nieuw diagram dat aansluit bij de Fawaka-huisstijl. Dit diagram is onderdeel van de ontwerpopdracht en krijgt een centrale plek op de nieuw te ontwerpen A3-poster. Wie de A3-poster bekijkt ziet ook groot de vraag: "Wat is Wereldburgerschap voor jou?". Een simpele oefening op de poster biedt een handvat om over deze vraag in gesprek te gaan met een klas, met collega's of met anderen. We gaan de poster gebruiken in ons werk met scholen, maar hij kan ook als inspiratieposter opgehangen worden in klaslokalen en in lerarenkamers. De poster zal in scholen door heel Nederland gaan hangen.

Waarom is dit project van waarde?

In Nederland hebben alle basisscholen en middelbare scholen de wettelijke taak ‘actief burgerschap’ te bevorderen. Binnenkort worden de eisen hierover in Nederland aangescherpt. Alsnog is er behoefte aan meer aandacht voor educatie rondom onder andere mensenrechten, anti-discriminatie, besef van de wereld en perspectieven van buiten Nederland en Europa. De nieuwe poster biedt een concreet handvat voor gesprekken hierover met én in scholen, en de verspreiding van dit gedachtegoed door heel Nederland. 

Fawaka Ondernemersschool
Fawaka Ondernemersschool
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
fawakaondernemersschool.nl/
Miguel Heilbron
Miguel HeilbronCoördinator Fawaka WereldBurgerschap

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Bij Fawaka Ondernemersschool leren kinderen en jongeren ondernemen met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen (duurzaam ondernemen dus). Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Een mooie manier om een duurzamere samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.
Onze missie is om álle kinderen in Nederland, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun manier van leren, of hun achtergrond te bereiken.

Ons online platform Fawaka Nederland inspireert jongeren van alle etnische achtergronden en opleidingsniveaus tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd.

Waar ze trots op zijn

  • In 2018 hebben we met meer dan 100 educatieve programma’s meer dan 1000 kinderen bereikt
  • We hebben een Europese prijs gewonnen gericht op de Sustainable Development Goals
  • We hebben een project voor het ministerie van OCW gewonnen waarmee we meer kinderen richting technische profielen in het VMBO gaan krijgen

Deel dit project in jouw netwerk

Help ons een professional te vinden voor Fawaka Ondernemersschool
Deel op Linkedin