Joel Overbeck Amkdlzfdmia Unsplash

Facebook Ads campagne

Wie kan je helpen?

Tirsa Hofstee
Tirsa HofsteeCommunicatie Adviseur
Defence for Children
Hooglandse Kerkgracht 17G
2312 HS Leiden
Defence for Childern
Defence for Children

Waar dragen ze aan bij?

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. We doen dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleidsbeïnvloeding, training en scholing en door actie te voeren. Al onze werkzaamheden hebben tot doel het versterken van de positie van kinderen.

  • Mensenrechten
  • Kind en gezin
  • Ontwikkelingshulp

Wat voor vrijwilliger zoeken ze?

Ervaring met opzetten en instellen van effectieve social media campagnes (Facebook, Instagram en/of Linkedin). Benodigde kennis: heeft ervaring met targeting via Facebook Ads Manager en/of Linkedin Campaign Manager.

Beschikbaarheid

Vanaf de start: 10 tot 20 uur, binnen 2 - 4 weken. Op locatie en/of vanaf huis..

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

Naar schatting zijn jaarlijks 1,2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Zet je in voor deze kinderen en roep reizigers op vermoedens van seksueel misbruik te melden.
Geschreven door Tirsa Hofstee van Defence for Children

Project­omschrijving

Wat hebben ze nodig?

Wat hebben ze al?

Goed om te weten.

Op 20 november 2020 starten we met een nieuwe campagne: ‘Don’t Look Away’, waarmee we reizigers oproepen om kindermisbruik te melden, ook wanneer zij in het buitenland zijn.
Er komt een nieuwe website en huisstijl, de website is bijna gereed en op dit moment in de testfase: https://dontlookaway.wbbclient.com/.
Ook willen we graag een advertentiecampagne op social media opstarten. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Waarom is dit project van waarde?

De campagne ‘Don’t Look Away’ roept reizigers op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden. De campagne is een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de ANVR, TUI Nederland, Corendon, Footprint Travel, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes, Free a Girl en Plan International Nederland.

Tirsa Hofstee
Tirsa HofsteeCommunicatie Adviseur

Meer weten?

Defence for Children
Hooglandse Kerkgracht 17G
2312 HS Leiden
Defence for Childern
Tirsa Hofstee
Tirsa HofsteeCommunicatie Adviseur

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan volgens ons alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

Waar ze trots op zijn

  • Op de Kinderrechtenhelpdesk die in 2019 juridisch advies geeft in 1.457 zaken waarin kinderrechten in het geding zijn. Dit is een flinke stijging (ruim 19%) ten opzichte van 2018.
  • Op de jongerenambassadeurs die als pleitbezorgers spreken met de staatssecretarissen en ministers om de situatie van kinderen in het recht te verbeteren.
  • Op de toegenomen aandacht in de politiek en in het strafrecht voor het waarborgen van een kindvriendelijke verhoor voor minderjarige slachtoffers in zedenzaken.
  • Op de doorbraak in het Kinderpardon: coalitiepartijen bereiken een akkoord. Er mogen honderden kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, blijven. Hiermee komt een einde aan onzekerheid en stress.
  • Op de doorbraak in de zaak tegen de staat Sierra Leone bij het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. Er wordt bepaald dat zwangere schoolgaande meisjes niet meer geweigerd mogen worden op school.
  • Op de Mexicaanse overheid die zich tijdens het internationaal Forum, ten overstaan van het Mexicaanse bedrijfsleven, de Nederlandse ambassade en andere missies officieel verplicht meer te doen tegen seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.
  • Op de enthousiaste en bevlogen medewerkers van Defence for Children, die volhardend het verschil willen maken voor elk kind dat met een kinderrechtenschending te maken heeft.

Deel dit project in jouw netwerk

Help ons een professional te vinden voor Defence for Children
Deel op Linkedin