Joel Overbeck Amkdlzfdmia Unsplash

Facebook Ads campagne

Project details

💒 Defence for Children

🛠️ Social Media

⏱️ 8-16 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis.

Organisatie in het kort

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. We doen dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleidsbeïnvloeding, training en scholing en door actie te voeren. Al onze werkzaamheden hebben tot doel het versterken van de positie van kinderen.

 • Mensenrechten
 • Kind en gezin
 • Ontwikkelingshulp

Profiel vrijwilliger

Een social media marketeer die een effectieve social media campagne kan opzetten (voor bijvoorbeeld Facebook, Instagram en/of LinkedIn). Benodigd: ervaring met targeting via Facebook Ads Manager en/of LinkedIn Campaign Manager.

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

Naar schatting zijn jaarlijks 1,2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Zet je in voor deze kinderen en roep reizigers op vermoedens van seksueel misbruik te melden.
Geschreven door Tirsa Hofstee van Defence for Children

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Op 20 november 2020 starten we met een nieuwe campagne: ‘Don’t Look Away’, waarmee we reizigers oproepen om kindermisbruik te melden, ook wanneer zij in het buitenland zijn.
Er komt een nieuwe website en huisstijl, de website is bijna gereed en op dit moment in de testfase: https://dontlookaway.wbbclient.com/.
Ook willen we graag een advertentiecampagne op social media opstarten. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Wat hebben we nodig?

 • Een professional die kan helpen met het opzetten/schrijven van social ads.
 • We leren graag meer over A/B testing voor effectieve campagnes.
 • Een professional die advertenties kan inplannen en monitoren
 • Iemand die de uitingen via verschillende kanalen kan A/B testen
 • Iemand die een tussenrapportage kan maken voor partners om hen te motiveren de campagne verder te delen
 • Iemand die een eindrapportage kan maken met de campagneresultaten

Wat hebben we al?

 • De doelen van deze campagne.
 • Social media pagina’s van onze organisatie
 • We hebben budget om advertenties te doen
 • Content (foto, video, design) wanneer een visual bij de ads gewenst is.

Waarom is dit project van waarde?

De campagne ‘Don’t Look Away’ roept reizigers op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden. De campagne is een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de ANVR, TUI Nederland, Corendon, Footprint Travel, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes, Free a Girl en Plan International Nederland.

Defence for Children
Hooglandse Kerkgracht 17G
2312 HS Leiden
Defence for Childern
Tirsa Hofstee
Tirsa HofsteeCommunicatie Adviseur

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan volgens ons alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

Waar ze trots op zijn

 • Op de Kinderrechtenhelpdesk die in 2019 juridisch advies geeft in 1.457 zaken waarin kinderrechten in het geding zijn. Dit is een flinke stijging (ruim 19%) ten opzichte van 2018.
 • Op de jongerenambassadeurs die als pleitbezorgers spreken met de staatssecretarissen en ministers om de situatie van kinderen in het recht te verbeteren.
 • Op de toegenomen aandacht in de politiek en in het strafrecht voor het waarborgen van een kindvriendelijke verhoor voor minderjarige slachtoffers in zedenzaken.
 • Op de doorbraak in het Kinderpardon: coalitiepartijen bereiken een akkoord. Er mogen honderden kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, blijven. Hiermee komt een einde aan onzekerheid en stress.
 • Op de doorbraak in de zaak tegen de staat Sierra Leone bij het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. Er wordt bepaald dat zwangere schoolgaande meisjes niet meer geweigerd mogen worden op school.
 • Op de Mexicaanse overheid die zich tijdens het internationaal Forum, ten overstaan van het Mexicaanse bedrijfsleven, de Nederlandse ambassade en andere missies officieel verplicht meer te doen tegen seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.
 • Op de enthousiaste en bevlogen medewerkers van Defence for Children, die volhardend het verschil willen maken voor elk kind dat met een kinderrechtenschending te maken heeft.

Professionals over Defence for Children

Roemer 👐 Facebook Ads campagne

Tirsa en Celine waren enthousiast over nieuwe ideeën, zorgden voor de juiste content en waren fijn om mee te werken en samen hebben we een mooie campagne kunnen neerzetten!