National Cancer Institute Bxxgtqew1m4 Unsplash

Strategie coach

Project details

💒 Cliëntenbelang Amsterdam

🛠️ Strategie & Consulting

⏱️ 8-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 8-12 weken

Organisatie in het kort

Wij komen op voor alle Amsterdammers met een beperking. Lichamelijk, verstandelijk of psychisch. En voor hun mantelzorgers.

  • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Heeft aantoonbare ervaring met het vakgebied en kan kennis op een heldere manier overdragen. Heeft bij voorkeur eerder mensen begeleid met hun groei (bijvoorbeeld juniors en/of mediors).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Help jij ons kwetsbare Amsterdammers te bereiken?
Geschreven door Jantine de Boer van Cliëntenbelang Amsterdam

Project­omschrijving

Goed om te melden.

We hebben net een meerjarenbeleidsplan voor 2020 - 2023 geschreven en zijn op basis daarvan aan de slag gegaan met een aansluitend strategisch communicatieplan. Daar heb ik nu een eerste concept van af. Datzelfde geldt voor ons campagneplan dat een vervolg is op een eerdere low profile naamsbekendheidcampagne eind vorig jaar en begin van 2020. We willen vooral inzetten op onze sociale media kanalen met persoonlijke verhalen. Video moet daar ook een rol in krijgen. De campagne moet in november starten en loopt door tot de eerste 2 maanden van 2021.

Wat ik zou willen bereiken met de coach.

Waar ik binnen dit traject behoefte aan heb.

Hoe ik contact zou willen houden.

Mijn huidige niveau.

Ik heb 10 jaar ervaring met dit vakgebied.

Met onze communicatie-inspanningen vergroten we onze zichtbaarheid en zorgen we ervoor dat we nog meer kwetsbare Amsterdammers kunnen ondersteunen.

Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9 9
1018 LL Amsterdam
Cliëntenbelang Amsterdam
Jantine de Boer
Jantine de Boer

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Wij komen op voor alle Amsterdammers met een beperking. Lichamelijk, verstandelijk of psychisch. En voor hun mantelzorgers.

Want we vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Amsterdam. Dat iedereen meetelt en mensen elkaar beoordelen op hun kracht en kwaliteiten. We staan voor een Amsterdam waar mensen, ieder op zijn eigen manier, een plek in de samenleving vindt.


Professionals over Cliëntenbelang Amsterdam

Janna 👐 Call: Social Media specialist

Het was fijn samenwerken met Cliëntenbelang Amsterdam en Jantine, omdat ze goed aangaven waar behoefte aan was en waar ik even op kon helpen. Ik hoop dat ik ze naar wens heb kunnen helpen :-)