Womanizer Toys 8Ob43mw658c Unsplash
🌱 Ik wil helpen

AVG Audit

Project details

💒 Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

🛠️ Legal

⏱️ 10-20 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Atria laat vrouwengeschiedenis niet verloren gaan en strijd voor gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Mensenrechten
 • Kunst en cultuur

Profiel vrijwilliger

Een legal- of AVG professional die een analyse kan uitvoeren in welke mate wij voldoen aan AVG en aanbevelingen kan doen om dit te verbeteren, met behulp van een adviesdocument of presentatie. Pre: ervaring met assurance-standaarden en verwerkingenregister.

Start: Beginnen vanaf 1 januari 2022, uiteraard in gezamenlijk overleg.

🌱 Ik wil helpen
Met jouw AVG-expertise zijn de gegevens van onze vrijwilligers en donateurs straks nog beter beschermd, wat wij zeer belangrijk vinden!
Geschreven door Petra van Dijk van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Ondanks dat we zelf een lijst hebben met aandachtspunten, is er binnen ons team onvoldoende kennis over de AVG om dit echt te verbeteren. Het zou ons daarom enorm helpen om advies te ontvangen van iemand die de wetgeving goed kent, weet waar aan te denken en goede oplossingen heeft. Ben jij degene die een goede scan kan doen rondom AVG-wetgeving?

Wat hebben we nodig?

 • Een analyse van de AVG-aspecten binnen Atria: wat doen we goed, wat kan beter, wat zien we over het hoofd en wat heeft hoge prioriteit om te verbeteren?
 • Een Q&A over onze privacy statement (is wel up-to-date).
 • Advies over de belangrijkste inzichten gerelateerd aan AVG aspecten.
 • Aanbevelingen (met concrete next steps) hoe we dit kunnen verbeteren.
 • Een rapport/presentatie met bovenstaande inzichten, die we intern kunnen gebruiken voor verdere invulling.
 • Goed om te weten: de werkzaamheden om de concrete actiepunten/verbeteringen door te voeren zijn geen onderdeel van dit project.

 • Je kunt mij ook alvast een vraag stellen via de knop hieronder.
Petra van Dijk
Petra van Dijk Bestuursecretaris
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Petra van Dijk
Petra van DijkBestuursecretaris

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, staat voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen. We verzamelen en beheren het erfgoed van vrouwen en vrouwenbewegingen. Een uniek archief want zoals onze oprichtster Rosa Manus zei: no documents, no history. We zijn een voice of reason voor en stimuleren het debat over de positie van alle vrouwen en meisjes in onze samenleving, zodat de lang bevochten mensenrechten daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

Wij laten vrouwengeschiedenis niet verloren gaan en strijden voor gelijke rechten en kansen voor iedereen!

Waar ze trots op zijn

 • Atria is een kleine organisatie met ongeveer 30 medewerkers vol passie voor vrouwengeschiedenis en gelijke rechten
 • Atria is opgericht in 1935 als Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging door drie vrouwen kort na de invoering van het Vrouwenkiesrecht. Ze waren zich bewust dat het succes kwetsbaar was en ook zo weer teruggedraaid kon worden.
 • 1553 meter archieven en egodocumenten, 8000 tijdschriften, 110.000 boeken, rapporten en scripties, 41.600 beeld en audio items, 2100 objecten en meer hebben we in de afgelopen 85 jaar verzameld en bewaard over vrouwen en vrouwenbewegingen.
 • Sinds oktober 2017 is het archief van Aletta Jacobs erkend als UNESCO erfgoed en opgenomen in UNESCO Memory of the World.
 • We leveren wetenschappelijk als maatschappelijk een bijdrage aan de bevordering van gendergelijkheid.
 • Samen met Rutgers werkt Atria voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van fysiek, seksueel en cybergeweld. Ons ultieme doel: Een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd
 • Samen met onze partners zetten we ons via de Alliantie 'Werk.en.de Toekomst' in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.
 • Het Aletta Jacobs Fonds werkt nauw samen met Atria en steunt projecten van Atria.