Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis-photo
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Atria laat vrouwengeschiedenis niet verloren gaan en strijd voor gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in actie.

🎯

Non-profit

🌈

Diversiteit en inclusiviteit

💛

26 tot 75 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Atria is opgericht als Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging kort na de invoering van het Vrouwenkiesrecht. Ze waren zich bewust dat het succes kwetsbaar was en ook zo weer teruggedraaid kon worden.
  • De afgelopen 85 jaar hebben we duizenden tijdschriften, boeken, rapporten en scripties, beeld, audio items, objecten verzameld en bewaard over vrouwen en vrouwenbewegingen.
  • Sinds oktober 2017 is het archief van Aletta Jacobs erkend als UNESCO erfgoed en opgenomen in UNESCO Memory of the World.
  • We leveren zowel wetenschappelijk als maatschappelijk een bijdrage aan de bevordering van gendergelijkheid.
  • Samen met Rutgers werkt Atria voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van fysiek, seksueel en cybergeweld.
  • We zetten ons via de Alliantie 'Werk.en.de Toekomst' in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmark.
  • Het Aletta Jacobs Fonds werkt nauw samen met Atria en steunt projecten van Atria.