E Mens Yepuny1hxoe Unsplash (1)

Vrijwilligerswerk in Wageningen

Toffe soorten vrijwilligerswerk

Geschreven door Bart Klabbers | 19 maart 2024

Wil jij anderen ook helpen door vrijwilliger te zijn? Dan zijn er veel mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld aan de slag bij een zorginstelling, voetbalclub of je professionele skills inzetten om een goed doel te helpen groeien om zo in Wageningen het verschil te kunnen maken. 

Nieuwe Gever worden? 

Nieuwe Gevers zijn vrijwilligers die hun vaardigheden inzetten om non-profitorganisaties te helpen groeien. Dit resulteert in een win-winsituatie: jij kunt op een originele manier vrijwilligerswerk doen en de organisaties besparen geld. 

Zo maak je Wageningen nog leuker. Wil je weten welke organisaties in Wageningen zijn aangesloten bij Nieuwe Gevers?

 1. Stichting ALS Nederland: Deze organisatie zet zich in voor mensen die lijden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), een ernstige ziekte van het zenuwstelsel die leidt tot het progressief verlies van spierfunctie. Stichting ALS Nederland financiert en stimuleert onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingen voor ALS en biedt ondersteuning aan patiënten en hun familie.
 2. Rode Kruis: Het Rode Kruis biedt wereldwijd noodhulp, van medische zorg tot voedselvoorziening, bij rampen en conflicten. Daarnaast zetten zij zich in voor het versterken van gemeenschappen zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op noodsituaties en ondersteunen zij bij het herstel na rampen.

 3. Plastic Soup Foundation: Deze organisatie richt zich op het tegengaan van de vervuiling van het milieu met plastic, in het bijzonder de zogenaamde 'plastic soep' in de oceanen. Ze werken aan bewustwording, educatie en het initiëren van oplossingen om de instroom van plastic in ons milieu te stoppen.

 4. Face This: Face This gebruikt de kracht van mode en design om onderwijsprojecten te ondersteunen. Ze laten kunstenaars en ontwerpers samenwerken met kinderen uit ontwikkelingslanden om unieke kledingcollecties te creëren, waarvan de opbrengst gaat naar de scholen van deze kinderen.

 5. Justdiggit: Justdiggit zet zich in voor het vergroenen van droge gebieden in Afrika door het graven van water opvangbekkens, het herstellen van ecosystemen en het aanplanten van bomen. Dit heeft niet alleen een positief effect op het klimaat, maar verbetert ook de leefomstandigheden van lokale gemeenschappen.

 6. Samen Voor Goud: Deze organisatie zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te verminderen door jong en oud met elkaar te verbinden. Ze organiseren diverse activiteiten waarbij jongeren en ouderen samen tijd doorbrengen, wat bijdraagt aan het welzijn van beide generaties.

 7. Right To Play: Right To Play gebruikt de kracht van sport en spel om kinderen in minder bevoorrechte gebieden te onderwijzen en te empoweren. Door sport en spel leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals samenwerking, respect en leiderschap.

 8. Dokters van de Wereld: Deze internationale medische organisatie biedt medische zorg aan mensen die dit het hardst nodig hebben, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Ze werken wereldwijd, van noodhulp bij rampen tot langdurige projecten in gebieden waar de gezondheidszorg ontoereikend is.

8 lokale vrijwilligerswerkorganisatie in Wageningen 

Wil je een lijst met lokale initiatieven uit Wageningen? Hieronder hebben we lijst voor jou gemaakt: 

 1. Stichting Present Wageningen - Koppelt vrijwilligers aan hulpvragen van mensen in kwetsbare situaties in Wageningen en organiseert maatschappelijke projecten om betrokkenheid te bevorderen.

 2. Voedselbank Wageningen - Verzamelt en distribueert voedsel aan mensen in financiële nood in Wageningen en biedt daarnaast ondersteuning en advies.

 3. Rode Kruis Renkum- Wageningen - Verleent eerste hulp bij evenementen in Wageningen en omgeving, organiseert EHBO-cursussen en biedt ondersteuning bij rampen en noodsituaties.

 4. Vluchtelingenwerk Wageningen - Biedt hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers in Wageningen op het gebied van huisvesting, integratie en juridische zaken.

 5. Humanitas discrict Nederrijn - Biedt diverse vormen van ondersteuning en begeleiding aan mensen in Wageningen en omgeving, zoals maatjesprojecten en opvoedondersteuning.

 6. IVN afdeling Wageningen - Stimuleert natuureducatie en -behoud in Wageningen door middel van excursies, cursussen en projecten voor jong en oud.

 7. Repair Café Wageningen - Organiseert bijeenkomsten waar vrijwilligers kapotte spullen repareren om duurzaamheid te bevorderen en kennis te delen.

 8. Stichting De Pomhorst - Beheert een gemeenschappelijke tuin in Wageningen waar mensen samenwerken, tuinieren en elkaar ontmoeten om groen en sociale cohesie te stimuleren.

Bij een zorginstelling helpen als skilled-based vrijwilliger

Bij zorginstellingen werken vaak vrijwilligers, zo ook in Wageningen. Je werk wordt daar zeer gewaardeerd en kan veel betekenen voor zieke mensen. Je kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij een ouderencentrum, gezondheidszorgcentrum, of een hospice in Wageningen. 

Je kan dan denken aan de volgende projecten: 

 1. IT en webontwikkeling: Vrijwilligers met vaardigheden in IT en webontwikkeling kunnen helpen bij het ontwerpen of verbeteren van websites, het ontwikkelen van apps, of het bieden van IT-ondersteuning aan non-profitorganisaties. Deze projecten helpen organisaties hun online aanwezigheid te versterken en hun doelgroep effectiever te bereiken.

 2. Marketing en communicatie: Vrijwilligers met een achtergrond in marketing, communicatie of public relations kunnen organisaties helpen met hun communicatiestrategieën, sociale media, fondsenwerving campagnes of het schrijven van inhoud. Dit soort vrijwilligerswerk is cruciaal voor het vergroten van het bewustzijn en het ondersteunen van de groei van non-profitorganisaties.

 3. Strategische planning: Vrijwilligers met expertise in bedrijfsstrategie, organisatieontwikkeling of management kunnen non-profitorganisaties helpen bij het opstellen van langetermijnplannen en strategieën. Dit omvat het analyseren van de huidige situatie, het identificeren van kansen voor groei of verbetering, en het adviseren over de implementatie van strategische initiatieven. 

 4. Professionals op het gebied van HR kunnen vrijwilligerswerk doen door organisaties te adviseren over personeelsbeleid, talentmanagement, teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. Ze kunnen ook helpen bij het opzetten van effectieve wervings- en selectieprocessen, het ontwikkelen van trainings- en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers, en het adviseren over medewerkersbetrokkenheid en -behoud. 

Wil je weten welke skill-based Vrijwilligerswerk projecten momenteel beschikbaar zijn? kijk dan bij de Nieuwe Gevers wat er momenteel beschikbaar is.

Overig vrijwilligerswerk in Wageningen

Er zijn veel mogelijkheden voor skill-based vrijwilligers of vrijwilligerswerk in het algemeen in Wageningen. Kijk ook op de website Vrijwilligers Centrum (VWC) Wageningen.  Wat allemaal mogelijk is in de gemeente van Wageningen. 

Maak een impact met vrijwilligerswerk 

Nu je weet wat er allemaal mogelijk is, neem vooral ook een kijkje bij onze vrijwilligersprojecten in Wageningen. Hopelijk zie je een leuk skill- based vrijwilligerswerk project staan, dat past bij jouw skills. 

De Nieuwe Gevers
Geef waar je goed in bent.

Skill-based vrijwilligerswerk 

🙂 Iemand helpen voelt goed.

🛠 Ontwikkel je skills met nieuwe projecten. 

🔥 Verbreed je netwerk en leer nieuwe mensen kennen. 

🌍 Bouw aan een betekenisvol CV.

🤲 Wie goed doet, goed ontmoet.

Meld je ook aan