Trevor Cole Cwcaskuhwy0 Unsplash

Adverteren in Google met Google Grants

Project details

💒 VSO

🛠️ Online marketing

⏱️ 4-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis.

Organisatie in het kort

VSO werkt aan een wereld vol gelijke kansen en rechten, waar je wieg ook staat. Door kennis uit te wisselen creëren we beter onderwijs, gezondheidszorg en werk & inkomen.

  • Armoede
  • Diversiteit en inclusiviteit
  • Ontwikkelingshulp

Profiel vrijwilliger

Een marketeer die, binnen de regels van Google Grants, effectieve Ads kan opzetten. Benodigd: ervaring met Google Grants en de (Ad) voorwaarden van dit programma, en ervaring met Google Ads en het schrijven van Ad campagnes.

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

VSO is een kleine organisatie waar tijd vaak schaars is maar waar het resultaat van ons werk boekdelen spreekt.
Geschreven door Wouter Stapelkamp van VSO

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij merken dat het besteden van een Google Grant en onderhouden van het AdWords account erg tijdsintensief is. Voorheen heeft een externe partij het account een half jaar pro bono onderhouden. Wij zijn opzoek naar iemand die gepast advies kan geven zodat wij met zo weinig werk toch veel resultaat kunnen behalen.

Wat hebben we nodig?

  • We krijgen van Google maandelijks €10.000 advertentietegoed. We zijn opzoek naar iemand die ons kan helpen, binnen de regels van Google Grants, effectieve Ads op te zetten.
  • Met deze Ads willen we nieuwe donaties/donateurs werven.
  • Training/advies hoe we deze campagnes goed kunnen monitoren, om toekomstige Ads te kunnen verbeteren.

Wat hebben we al?

  • Toelating tot het Google Grants programma.
  • Google Ads account
  • Google Analytics.

Waarom is dit project van waarde?

We verwachten met SEA te kunnen schalen zodat er meer donaties binnen zullen komen die ons werk mogelijk maken.

VSO
VSO
Weg der Verenigde Naties 1
3527KT Utrecht
VSO
Wouter Stapelkamp
Wouter Stapelkamp

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

VSO brengt mensen met verschillende achtergronden, expertises en ervaringen samen. We werken aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen. Wij zijn een internationale ontwikkelingsorganisatie met ruim zestig jaar ervaring en een wereldwijd netwerk. We werken in 23 landen in Afrika en Azië. Onze missie is een eerlijke wereld vol gelijke kansen en rechten, waar je wieg ook staat.