Webdesigner - vrijwilliger (tijdelijk)
Phuc Long Aqricyonb O Unsplash

Website voor Plant The Future inrichten

Project details

💒 Transitiecoalitie Voedsel

🛠️ Webdesign

⏱️ 30-45 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 6-8 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

Wij zetten ons via beleidsbeïnvloeding in om de eiwittransitie hoger op de politieke -, maatschappelijke - en bedrijfsagenda te krijgen. Samen voor een gezond leven op een gezonde planeet voor iedereen!

  • Duurzaamheid, natuur en milieu
  • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een webdesigner die onze nieuwe website, gekozen uit een Wordpress Thema, kan vormgeven en inrichten in Wordpress. Benodigd: ervaring met het ontwerpen van websites en het implementeren van een Wordpress Thema's.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Hey webdesigner! Met een kick-ass website voor Plant The Future diners, maken wij samen plantaardig het nieuwe normaal.
Rianne van Zandbrink
Geschreven door Rianne van Zandbrink van Transitiecoalitie Voedsel

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Binnenkort organiseren we onze eerste jaarlijks terugkerende Plant the Future diner in Nieuwspoort. Daar willen we een toffe website voor maken, maar hebben niet de expertise om dit goed in te richten. Help jij met ons plantaardig het nieuwe normaal te maken?

Wat hebben we nodig?

  • Een Wordpress thema zodat wij de website zelf makkelijk kunnen bijwerken.
  • Mock-ups van belangrijkste pagina’s (zoals homepage, standaard contentpagina, contactpagina etc.)

Wat hebben we al?

  • De doelgroep(en) die we willen bereiken met onze website.
  • Globale content.
  • Boomstructuur
  • Huisstijl.

  • Je kan mij alvast een vraagstellen via de knop hieronder.
Transitiecoalitie Voedsel
Transitiecoalitie Voedsel

De missie van Transitiecoalitie Voedsel.

🌱Duurzaamheid, natuur en milieu
🌿 Groeiende fase
📍De Bilt

De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een koplopers beweging van nu ca. 200 pioniers uit de wereld van landbouw, voeding, natuur en gezondheid. We werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Wij staan voor een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. Met Nederland als voorbeeld en motor voor de omslag die mondiaal nodig is in het landbouw- en voedselsysteem.

Lees meer