Phuc Long Aqricyonb O Unsplash

Website voor Plant The Future inrichten

Project details

💒 Transitiecoalitie Voedsel

🛠️ Webdesign

⏱️ 20-40 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 4-8 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

Wij zetten ons via beleidsbeïnvloeding in om de eiwittransitie hoger op de politieke -, maatschappelijke - en bedrijfsagenda te krijgen. Samen voor een gezond leven op een gezonde planeet voor iedereen!

 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een webdesigner die onze nieuwe website kan vormgeven en kan inrichten in Wordpress. Benodigd: ervaring met het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites en het implementeren van een Wordpress CMS.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Hey webdesigner! Met een kick-ass website voor Plant The Future diners, maken wij samen plantaardig het nieuwe normaal.
Geschreven door Rianne van Zandbrink van Transitiecoalitie Voedsel

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Binnenkort organiseren we onze eerste jaarlijks terugkerende Plant the Future diner in Nieuwspoort. Daar willen we een toffe website voor maken, maar hebben niet de expertise om dit goed in te richten. Help jij met ons plantaardig het nieuwe normaal te maken?

Wat hebben we nodig?

 • Een Wordpress thema zodat wij de website zelf makkelijk kunnen bijwerken.
 • Mock-ups van belangrijkste pagina’s (zoals homepage, standaard contentpagina, contactpagina etc.)

Wat hebben we al?

 • De doelgroep(en) die we willen bereiken met onze website.
 • Globale content.
 • Boomstructuur
 • Huisstijl.

 • Je kan mij alvast een vraagstellen via de knop hieronder.
Transitiecoalitie Voedsel
Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt
Transitiecoalitie Voedsel
Rianne van Zandbrink
Rianne van Zandbrink

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een koplopers beweging van nu ca. 200 pioniers uit de wereld van landbouw, voeding, natuur en gezondheid. We werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Wij staan voor een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. Met Nederland als voorbeeld en motor voor de omslag die mondiaal nodig is in het landbouw- en voedselsysteem.

Waar ze trots op zijn

 • Wij hebben dit jaar voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat we hebben kunnen bereiken om eiwittransitie hoger op de politieke agenda te plaatsen.
 • De allereerste editie van het Plant the Future Diner is op 14 oktober om het doel 'minder dierlijk en meer plantaardig' steviger op de kaart te krijgen
 • Alle activiteiten die we ondernemen om ons doel, een 60/40 verhouding plantaardig/dierlijke eiwitten, in 2030 te behalen!
 • Onze samenwerking met supermarkten, zij spelen een belangrijk rol in de voedselketen.
 • Ons lopende onderzoek waarmee we bekijken wat de 'true price' voor producten is, zodat we zorgen voor een eerlijke prijs voor voedsel, voor iedereen!