8303d9cf-37eb-4884-94eb-2d5326d1d9d5

Video edit

Project details

💒 Transitiecoalitie Voedsel

🛠️ Video

⏱️ 8-16 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

Wij zetten ons via beleidsbeïnvloeding in om de eiwittransitie hoger op de politieke -, maatschappelijke - en bedrijfsagenda te krijgen. Samen voor een gezond leven op een gezonde planeet voor iedereen!

  • Duurzaamheid, natuur en milieu
  • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een video editor die op basis van bestaand beeldmateriaal een bedrijfsvideo kan editen. Benodigd: ervaring met programma's als Adobe Premiere.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Het interview met Carolyn Steel past in onze bewustwordingscampagne om plantaardig het nieuwe normaal te maken. Jij kan dit interview laten shinen voor ons aankomende event!
Geschreven door Rianne van Zandbrink van Transitiecoalitie Voedsel

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

TcV organiseert op 14 oktober het Plant the Future diner in Nieuwspoort. In het programma van de avond zit een video interview met Carolyn Steel (auteur van o.a. De Hongerige Stad). Dit wordt uitgezonden op die avond voor 200 mensen. Het interview vindt op afstand plaats, we zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen om op een professionele manier het interview vorm te geven en te helpen editten.

Wat hebben we nodig?

  • Een video edit teruggebracht naar 1 tot 3 minuten, die we kunnen gebruiken voor externe communicatie (zoals op de website, in een powerpoint presentatie en/of social media).
  • Het werkbestand, zodat we in de toekomst aanpassingen kunnen doorvoeren.
  • In overleg: het vastleggen van korte interviews met bezoekers en/of de organisators van het event.

Wat hebben we al?

  • We hebben video materiaal waarmee je direct aan de slag kan.
  • De doelgroep die we willen bereiken met de video.
  • We zijn bezig met een draaiboek en briefing voor de geïnterviewde op te stellen.
Transitiecoalitie Voedsel
Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt
Transitiecoalitie Voedsel
Rianne van Zandbrink
Rianne van Zandbrink

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een koplopers beweging van nu ca. 200 pioniers uit de wereld van landbouw, voeding, natuur en gezondheid. We werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Wij staan voor een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. Met Nederland als voorbeeld en motor voor de omslag die mondiaal nodig is in het landbouw- en voedselsysteem.

Waar ze trots op zijn

  • Wij hebben dit jaar voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat we hebben kunnen bereiken om eiwittransitie hoger op de politieke agenda te plaatsen: https://transitiecoalitievoedsel.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beleidsbeinvloeding-eiwittransitie-TcV.pdf?mc_cid=ec6d15640b&mc_eid=6b51c16a5b