bbb1e6e4-04d5-48d6-8ddd-2ab75435cfe6

Art director voor online interview

Project details

💒 Transitiecoalitie Voedsel

🛠️ Video

⏱️ 2-8 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 1-2 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Wij zetten ons via beleidsbeïnvloeding in om de eiwittransitie hoger op de politieke -, maatschappelijke - en bedrijfsagenda te krijgen. Samen voor een gezond leven op een gezonde planeet voor iedereen!

  • Duurzaamheid, natuur en milieu
  • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een creatieve professional die kan helpen met een online interview een professionele uitstraling te geven. Thema's behandelen zoals: storyline, sfeer, shots en praktische uitvoering, benodigdheden. ervaring in productie en art direction van campagne videos.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Deze video draagt bij aan onze missie: maak plantaardig het nieuwe normaal!
Geschreven door Rianne van Zandbrink van Transitiecoalitie Voedsel

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Op 14 oktober vindt het Plant the Future Diner in Nieuwspoort plaats. Tijdens dit evenement willen we een vooraf opgenomen interview laten zien, wat we er spectaculair uit willen laten zien. Hoe we dat doen? Daar kunnen we hulp bij gebruiken.

Transitiecoalitie Voedsel
Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt
Transitiecoalitie Voedsel
Rianne van Zandbrink
Rianne van Zandbrink

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een koplopers beweging van nu ca. 200 pioniers uit de wereld van landbouw, voeding, natuur en gezondheid. We werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Wij staan voor een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. Met Nederland als voorbeeld en motor voor de omslag die mondiaal nodig is in het landbouw- en voedselsysteem.

Waar ze trots op zijn

  • Wij hebben dit jaar voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat we hebben kunnen bereiken om eiwittransitie hoger op de politieke agenda te plaatsen.
  • De allereerste editie van het Plant the Future Diner is op 14 oktober om het doel 'minder dierlijk en meer plantaardig' steviger op de kaart te krijgen
  • Alle activiteiten die we ondernemen om ons doel, een 60/40 verhouding plantaardig/dierlijke eiwitten, in 2030 te behalen!
  • Onze samenwerking met supermarkten, zij spelen een belangrijk rol in de voedselketen.
  • Ons lopende onderzoek waarmee we bekijken wat de 'true price' voor producten is, zodat we zorgen voor een eerlijke prijs voor voedsel, voor iedereen!