Pascal Debrunner B Zymn E R4 Unsplash
🚀 Schrijf je in

Advertentie design

Project details

💒 TAPP Coalitie

🛠️ Grafisch design

⏱️ 8-24 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Invoering van een eerlijke , hogere vleesprijs in Europa levert op: 120 Mton CO2-reductie (dat is zoveel als de CO2 emissie van 4 Europese landen tezamen), 9 miljard euro lagere zorgkosten en 15 mld euro voor dierenwelzijn en milieu verbetering in de landbouw uit de opbrengst van de heffingen. Hieruit kan ook een lagere prijs voor groenten en fruit betaald worden.

 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een grafisch designer die een design kan maken voor een halve advertentie voor in print. Iemand die mee kan denken over de content en affiniteit heeft met het politieke onderwerp.

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

🚀 Schrijf je in
Een eerlijke prijs voor het dier en de boer. Jij maakt het mogelijk met je design!
Geschreven door Victor Veen van TAPP Coalitie

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij willen in een mondiaal, Europees en Nederlands vakblad een (halve pagina) advertentie plaatsen om CEO's van bedrijven om support te vragen voor een eerlijke prijs voor vlees en zuivel. Wij vinden dat niet alleen bij energie maar ook bij vlees een Co2 tax betaald moet worden. We willen de CEO's in actie laten komen om een manifest te tekenen waarmee we de regering oproepen die heffing op vlees in te voeren. Ook willen wij hiermee de bedrijven inspireren om partner te worden van ons!

Wat hebben we nodig?

 • Een creatief design voor een halve advertentiepagina dat zowel in print als online gebruikt kan worden.
 • Iemand die creatief mee kan denken over de visuele invulling
 • Oplevering in benodigde format van de drukker (waarschijnlijk JPG, PNG, PDF .Ai of EPS)

Wat hebben we al?

 • Content voor de invulling van de uiting(en).
 • Een globaal idee van wat we met de advertentie willen bereiken.
 • Doelgroepomschrijving (CEO's van bedrijven)
 • Huisstijl (met elementen als logo, kleuren, lettertypes)
Victor Veen
Victor Veen

Meer weten?

TAPP Coalitie
TAPP Coalitie
Minahassastraat 1
1094 RS Amsterdam
TAPP Coalitie
Victor Veen
Victor Veen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De TAPP Coalitie zet zich in voor de 'echte' eerlijke prijs van voedsel, incl milieukosten, te beginnen bij vlees en zuivel. Dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en volksgezondheid. De heffingsopbrengst kan gebruikt worden voor drie zaken:
1. verduurzamen landbouw (milieu, klimaat, natuur, dierenwelzijn)
2. verlaging btw op groenten en fruit
3. compensatie lagere inkomens

Waar ze trots op zijn

 • Wat hebben wij het laatste jaar bereikt?
 • • Meerderheid Nederlanders (52-63%) kiest voor eerlijke, hogere vleesprijs met opbrengst voor boeren en voor goedkopere groenten en fruit
 • • Regeringsbrief 22 april 2020 beveelt Tweede Kamer eerlijke vleesprijs aan en goedkopere groenten en fruit
 • • Wereldpers pakt boodschap Tapp Coalitie op n.a.v. lancering voorstel TAPP Coalitie in EU parlement
 • • Petitie eerlijkevleesprijs.nl ruim 50.000 keer getekend in ruim 4 weken, aangeboden aan Tweede Kamer 9 sept 2020
 • • 40 partners aangesloten bij TAPP Coalitie: boeren, artsen, jongeren, bedrijven, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties
 • • Economen, EU-recht en staatssteun experts positief over voorstel TAPP Coalitie
 • • Lancering Voorstel TAPP Coalitie 'Samen op weg naar een eerlijke wijze van beprijzen' en onderzoeksrapport 'Duurzaamheidsbijdrage vlees' 4 nov 2019
 • • Jan Terlouw en andere BN-ers steunen TAPP Coalitie; steeds meer verkiezingsprogramma's: hogere prijs vlees

Ken je iemand die past bij dit project?

Help dit goede doel een handje.