Google Ad Grants account opzetten

Project details

💒 TAPP Coalitie

🛠️ Online marketing

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Invoering van een eerlijke , hogere vleesprijs in Europa levert op: 120 Mton CO2-reductie (dat is zoveel als de CO2 emissie van 4 Europese landen tezamen), 9 miljard euro lagere zorgkosten en 15 mld euro voor dierenwelzijn en milieu verbetering in de landbouw uit de opbrengst van de heffingen. Hieruit kan ook een lagere prijs voor groenten en fruit betaald worden.

 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een professional die kan helpen met het opzetten van een Ad Grants account bij Google voor Non-profitorganisaties. Pré: kennis van Google Ad Grants en voorwaarden van dit programma.

Beschikbaarheid

Vanaf de start: 8 tot 14 uur, binnen 2 - 3 weken.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Project­omschrijving

Wat hebben we al?

 • Anbi-status van onze organisatie
TAPP Coalitie
TAPP Coalitie
Minahassastraat 1
1094 RS Amsterdam
TAPP Coalitie
Victor Veen
Victor Veen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De TAPP Coalitie zet zich in voor de 'echte' eerlijke prijs van voedsel, incl milieukosten, te beginnen bij vlees en zuivel. Dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en volksgezondheid. De heffingsopbrengst kan gebruikt worden voor drie zaken:
1. verduurzamen landbouw (milieu, klimaat, natuur, dierenwelzijn)
2. verlaging btw op groenten en fruit
3. compensatie lagere inkomens

Waar ze trots op zijn

 • Wat hebben wij het laatste jaar bereikt?
 • Meerderheid Nederlanders (52-63%) kiest voor eerlijke, hogere vleesprijs met opbrengst voor boeren en voor goedkopere groenten en fruit.
 • Wereldpers pakt boodschap Tapp Coalitie op n.a.v. lancering voorstel TAPP Coalitie in EU parlement.
 • Petitie eerlijkevleesprijs.nl ruim 50.000 keer getekend in ruim 4 weken, aangeboden aan Tweede Kamer 9 sept 2020
 • 40 partners aangesloten bij TAPP Coalitie: boeren, artsen, jongeren, bedrijven, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties
 • Economen, EU-recht en staatssteun experts positief over voorstel TAPP Coalitie
 • Lancering Voorstel TAPP Coalitie 'Samen op weg naar een eerlijke wijze van beprijzen' en onderzoeksrapport 'Duurzaamheidsbijdrage vlees' 4 nov 2019
 • Jan Terlouw en andere BN-ers steunen TAPP Coalitie; steeds meer verkiezingsprogramma's: hogere prijs vlees