c6f966d0-dbc4-426b-95f6-69c44521e60b

Campagne Bewustwording en Vlees

Project details

💒 TAPP Coalitie

🛠️ Grafisch design

⏱️ 16-32 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Invoering van een eerlijke , hogere vleesprijs in Europa levert op: 120 Mton CO2-reductie (dat is zoveel als de CO2 emissie van 4 Europese landen tezamen), 9 miljard euro lagere zorgkosten en 15 mld euro voor dierenwelzijn en milieu verbetering in de landbouw uit de opbrengst van de heffingen. Hieruit kan ook een lagere prijs voor groenten en fruit betaald worden.

 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Een creative, die een campagne communicatie concept kan bedenken/aanscherpen en de uitingen in print en/of social kan ontwerpen. Iemand die affiniteit heeft met het politieke onderwerp (eerlijke vleesprijzen in de nieuwe kabinetsplannen).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Met een impactvolle campagne zorgen wij ervoor dat er meer kans is op een eerlijke prijs voor dier en boer!
Geschreven door Victor Veen van TAPP Coalitie

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Vlees en zuivel zijn erg lekker, maar vaak te goedkoop. Voor de gezondheid en het milieu is een eerlijke prijs nodig, de 'true price'. We willen zorgen dat consumenten weten waarom de volgende regering een heffing op vlees zou moeten invoeren, dat een meerderheid dit wil en ook willen we aangeven welke partijen dit ook willen. Hoe meer mensen dit initiatief ondersteunen hoe meer kans op een eerlijke prijs voor dier en boer!

Wat hebben we nodig?

 • Een concept campagne concept dat past bij onze beschikbare middelen, merk en (kleine) budget.
 • Een concept document dat het campagne concept bevat (met elementen als boodschap, verhaal, tagline, rationale, mock-ups etc).
 • Uitgewerkte designs (voor bijvoorbeeld een printuiting en een social media post) die klaar zijn voor gebruik

Wat hebben we al?

 • Budgettering
 • Huisstijl document (logo, kleuren en lettertypes)
 • We werken met een online interim marketeer (de aanvrager van dit project). Hij begeleidt dit project
TAPP Coalitie
TAPP Coalitie
Minahassastraat 1
1094 RS Amsterdam
TAPP Coalitie
Victor Veen
Victor Veen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

De TAPP Coalitie zet zich in voor de 'echte' eerlijke prijs van voedsel, incl milieukosten, te beginnen bij vlees en zuivel. Dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en volksgezondheid. De heffingsopbrengst kan gebruikt worden voor drie zaken:
1. verduurzamen landbouw (milieu, klimaat, natuur, dierenwelzijn)
2. verlaging btw op groenten en fruit
3. compensatie lagere inkomens

Waar ze trots op zijn

 • Wat hebben wij het laatste jaar bereikt?
 • • Meerderheid Nederlanders (52-63%) kiest voor eerlijke, hogere vleesprijs met opbrengst voor boeren en voor goedkopere groenten en fruit
 • • Regeringsbrief 22 april 2020 beveelt Tweede Kamer eerlijke vleesprijs aan en goedkopere groenten en fruit
 • • Wereldpers pakt boodschap Tapp Coalitie op n.a.v. lancering voorstel TAPP Coalitie in EU parlement
 • • Petitie eerlijkevleesprijs.nl ruim 50.000 keer getekend in ruim 4 weken, aangeboden aan Tweede Kamer 9 sept 2020
 • • 40 partners aangesloten bij TAPP Coalitie: boeren, artsen, jongeren, bedrijven, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties
 • • Economen, EU-recht en staatssteun experts positief over voorstel TAPP Coalitie
 • • Lancering Voorstel TAPP Coalitie 'Samen op weg naar een eerlijke wijze van beprijzen' en onderzoeksrapport 'Duurzaamheidsbijdrage vlees' 4 nov 2019
 • • Jan Terlouw en andere BN-ers steunen TAPP Coalitie; steeds meer verkiezingsprogramma's: hogere prijs vlees