Headway 5Qgiuubxkwm Unsplash (3)

Sparringpartner: inspireren & coaching medewerkers

Project details

💒 Stichting Texels Museum

🛠️ Strategie & Consulting

⏱️ 8-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 8-12 weken

Organisatie in het kort

STM ontvangt ruim 445.000 bezoekers per jaar en bereikt daarnaast veel scholieren, studenten en toeristen met de buitenprogramma's.

  • Duurzaamheid, natuur en milieu
  • Kunst en cultuur
  • Educatie

Profiel vrijwilliger

Heeft aantoonbare ervaring met het vakgebied en kan kennis op een heldere manier overdragen. Heeft bij voorkeur eerder mensen begeleid met hun groei (bijvoorbeeld juniors en/of mediors).

Start: Wanneer de professional aangeeft te kunnen starten (binnen 2 maanden).

Ik wil graag dat Stichting Texels Museum voor alle medewerkers een inspirerende plek is om te werken waarbij iedere medewerker op zijn/haar manier kan bijdragen.
Geschreven door Marion Barth van Stichting Texels Museum

Project­omschrijving

Goed om te melden.

Bij Stichting Texels Museum is de organisatie veranderd en zijn afdelingen samengevoegd. Deze verandering heeft als doel rust en duidelijkheid te brengen waardoor strategische doelen behaald kunnen worden. De weg naar rust en duidelijkheid levert een aantal uitdagingen op waarover ik graag met een ervaren professional zou willen sparren.

Wat ik zou willen bereiken met de coach.

Waar ik binnen dit traject behoefte aan heb.

Hoe ik contact zou willen houden.

Mijn huidige niveau.

Ik heb 3 jaar ervaring met dit vakgebied

In de actuele, onzekere situatie is het extra belangrijk dat medewerkers gemotiveerd blijven.

Stichting Texels Museum
Stichting Texels Museum
Ruijslaan 92 92
1796 AZ De Koog
Stichting Texels Museum
Marion Barth
Marion Barth

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Stichting Texels Museum (STM) is al sinds 1930 de drijvende kracht achter musea en tentoonstellingen op Texel.
De missie van STM is: 'Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken'. De musea van STM: Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en Oudheidkamer Texel.

Waar ze trots op zijn

  • De vier musea die onder Stichting Texels Museum vallen, Ecomare, Museum Kaap Skil, de Texelse vuurtoren en Oudheidkamer, hebben gezamenlijk in 2019 ruim 455.000 bezoekers ontvangen.
  • Bij Ecomare kwamen de bezoekersaantallen in 2019 uit op 271.765. Op basis van het bezoekersaantal hoort Ecomare tot de grote musea.
  • Ecomare vangt jaarlijks tientallen zeehonden en zeevogels op met het doel de dieren weer terug naar hun leefomgeving te brengen.
  • In 2020 opende Ecomare de nieuwe tentoonstelling Wonderlijk Wad over UNESCO Werelderfgoed Waddenzee
  • Museum Kaap Skil ontving in 2019 zo’n 60.000 bezoekers.
  • Ecomare en Museum Kaap Skil ontvangen jaarlijks schoolgroepen voor georganiseerd museumbezoek en voor buitenprogramma's.