b8633138-76ff-4539-953d-ccbd7ed85f53

Strategische sessies: Business Model

Project details

💒 Stichting Ranger Campus

🛠️ Business development

⏱️ 4-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

Wij maken natuurbescherming veiliger en effectiever. We ontwikkelen en ondersteunen professionele trainingscapaciteit van wildlife rangers.

 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Educatie
 • Ontwikkelingshulp

Profiel vrijwilliger

Een strategische business developer, die als sparringspartner kan helpen bepaalde (strategische) thema's uit te diepen. Benodigd: ervaring met strategische zaken als positionering, markt(behoefte), proposities, value proposition, business model canvas, etc.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Met een uitgewerkt business model zijn we klaar om nog meer rangers te kunnen opleiden en mentoren als instructeurs. Hiermee redden we meer (mensen)levens en maken we natuurbescherming effectiever!
Geschreven door Dominique Noome van Stichting Ranger Campus

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Er is wereldwijd veel vraag naar onze LEAD Ranger train-the-trainer cursussen. We willen met behoud van kwaliteit gaan opschalen om meer mensen (en dus dieren!) te kunnen bereiken, maar hoe pakken we dit aan? We hebben jouw strategische geest nodig om onze kansen optimaal te benutten.

Wat hebben we nodig?

 • 2 tot 4 één uur strategiesessies met een strategische business developer waarin we een aantal onderwerpen behandelen.
 • Het gaat om het uitkristalliseren van een nieuwe propositie. Denk aan onderwerpen als positionering, doelgroep, dienst/product, value proposition, business model canvas (invulling samen te bepalen).
 • Een startplan met adviezen en concrete next steps.

Wat hebben we al?

 • Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is.
 • Een begrip van de doelgroepen die we willen bereiken.
 • Verschillende ideeën voor nieuwe proposities/services.
 • De doelen/challenges die we hebben.
 • Missie en visie.
 • Een flexibele organisatie die advies omzet in actie.

 • Je mag me ook alvast een vraag stellen via de knop hieronder!
Stichting Ranger Campus
Stichting Ranger Campus
Plataanlaan 19
6708PT Wageningen
Stichting Ranger Campus
Dominique Noome
Dominique Noome

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Wereldwijd worden miljoenen rangers ingezet om natuurgebieden te beschermen, een zware en gevaarlijke taak. Jaarlijks komen er zo'n 100 rangers om tijdens het werk. Een groot gedeelte hiervan is te voorkomen met goede training en uitrusting. Toegang tot professionele, duurzame en relevante training is echter een probleem. Dit lossen wij op door lokaal instructeurs te trainen en te begeleiden.

Waar ze trots op zijn

 • We hebben sinds 2017 al 67 instructeurs opgeleid, die al meer dan 1.000 rangers in het veld hebben getraind
 • Veel van deze rangers spreken geen Engels en zijn analfabeet, en zouden anders geen toegang hebben tot deze training
 • Door ons getrainde instructeurs en hun leerlingen hebben in het veld al 16x levens of ledematen gered van collega's of lokale inwoners
 • We bieden lange termijn ondersteuning en kwaliteitscontrole aan door middel van e-learning, opfriscursussen en online lesplannen
 • We zijn ISO 9001 gecertificeerd. Kwaliteit is alles.
 • We werken samen met 16 organisaties uit 4 Afrikaanse landen