Stichting Onder Een Dak-actionPhoto (1)

Logo & Huisstijl

Project details

💒 Stichting Onder Een Dak

🛠️ Grafisch design

⏱️ 20-40 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-7 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen. Samen met hen, hun netwerk en onze partners werken wij aan perspectief en groei.

 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Profiel vrijwilliger

Een grafisch designer die een logo en huisstijl kan ontwerpen die goed aansluiten bij de missie, visie en waarden van een organisatie. Pre: een portfolio met soortgelijke projecten (logo’s en huisstijlen).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Met jouw treffende design zorgen we ervoor dat kwetsbare mensen ons herkennen, zodat we hen kunnen begeleiden naar een gelijkwaardige plek in onze samenleving.
Geschreven door Wendy Schaafsma van Stichting Onder Een Dak

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Onze visie en missie zijn vernieuwd en deze vernieuwing willen we graag vertalen naar een passend logo en passende huisstijl. Hiervoor zoeken we een designer die ons kan ondersteunen met mooie designs die passen bij een innovatieve organisatie voor kwetsbaren, die middenin de samenleving staat. Do you have what it takes? 🤩

Wat hebben we nodig?

 • Een logo dat in lijn ligt met onze merkidentiteit, kant-en-klaar opgeleverd zodat we het direct kunnen inzetten.
 • Huisstijl document (met daarin elementen als logo, kleurgebruik, lettertypes, etc) voor intern gebruik en samenwerkingen met externe partijen.

Wat hebben we al?

 • Missie en visie.
 • Voorbeelden van logo’s en huisstijlen die we mooi vinden.
 • Oude huisstijl (logo, kleuren, lettertypes).
 • Doelgroepomschrijving.

 • Je kunt mij ook alvast een vraagstellen via de knop hieronder.
Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak
Zuidvliet 111a
3141 AP Maassluis
Stichting Onder Een Dak
Wendy Schaafsma
Wendy Schaafsma

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Elk mens is kwetsbaar. Sommigen (veel) meer dan anderen. Voor die eersten zijn wij er. Samen met deze kwetsbaren, hun netwerk en onze partners werken wij voor hen aan perspectief en groei op verschillende levensterreinen. Met wat wij doen, voegen we waarde toe aan hun leven en bevorderen we een gelijkwaardige plek voor hen in onze samenleving.

Waar ze trots op zijn

 • We hebben een nieuwe bestuurder en nieuwe visie & missie. Laat de toekomst maar komen!
 • Al onze medewerkers hebben mee mogen praten over de nieuwe visie en missie.
 • We bevorderen een gelijkwaardige plek in de samenleving voor kwetsbare mensen.
 • Onze teamleider van de dak- en thuislozenopvang is met haar project “Ik weet waar je hart woont” genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs 2021. Dit project draagt bij aan de destigmatisering van daklozen.
 • We zijn een kleine organisatie (<80FTE) die regionaal actief is
 • Milieu en duurzaamheid vinden we belangrijk. We zijn deze zomer o.a. gestart met een insectvriendelijke stadstuin en we doen mee aan het project Schone rivieren.
 • We betrekken graag lokale ondernemers bij ons werk en onze doelgroepen.
 • Samen met onze zusterorganisatie Seniorenwelzijn hebben we ruim 300 vrijwilligers