Watwijdoen1

Event video + edit

Project details

💒 Stichting Lemat

Organisatie in het kort

“Inburgeren doen wij samen”. Wij geven enerzijds empowermenttrainingen aan Eritrese nieuwkomers en anderzijds trainingen aan professionals die deze groep begeleiden. Verder lobbyen wij voor meer aandacht voor deze kwetsbare groep, effectiever beleid en werken wij aan een positieve beeldvorming van deze oh zo veerkrachtige groep nieuwe Nederlanders. Wij willen Eritrese nieuwkomers kennis laten maken met Nederlandse buurtbewoners, het contact stimuleren zodat wij de kans op isolatie /segregatie uitsluiten.

  • Welzijn
  • Mensenrechten
  • Educatie

Profiel vrijwilliger

Een cameraman/vrouw die een bedrijfsfilmpje kan maken en editen. Ervaring met het camera apparatuur en programma's als Adobe Premiere. Benodigd: eigen apparatuur om te filmen. Pre: Iemand die mee kan denken met het (creatieve) script.

Beschikbaarheid

Vanaf de start: 12 tot 20 uur, binnen 2 tot 4 weken. Filmen op locatie en edit kan vanuit huis

Dit project bespaart ons €1600 en helpt ons beter samen te werken met onze partners, waardoor wij meer kunnen investeren in het werken met en voor Eritrese statushouders.
Geschreven door Milka Yemane van Stichting Lemat

Project­omschrijving

Wat hebben wij nodig. 
Wat we al hebben. 
Waarom is dit project van waarde.

Dit project helpt ons om kort, krachtig en visueel ons werk te laten zien. Samen met jou kunnen wij hierdoor beter uitdrukken wat ons werk inhoudt en hoe belangrijk dat is. Wij missen de expertise om dit zelf uit te voeren maar vinden het enorm belangrijk.

Goed om te weten. 

Wij zouden graag tijdens 1 van onze wekelijkse activiteiten deze film willen opnemen. Centraal in onze wekelijkse activiteiten staan de taallessen, empowerment trainingen en studieloopbaan begeleiding. Graag laten wij onze vrijwilliger maar ook een deelnemer (Eritrese statushouder) aan het woord.

 

Stichting Lemat
Stichting Lemat
Gerard Scholtenstraat 129
3035 SJ Rotterdam
stichtinglemat.nl
 Milka Yemane
Milka Yemane Oprichtster/Directrice

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Stichting Lemat is een organisatie die zich sinds 2015 inzet voor de integratie van Eritrese nieuwkomers, aangestuurd door Eritrese Nederlanders, die dezelfde achtergrond delen, taal spreken en cultuur kennen. De organisatie werkt landelijk en heeft het hoofdkantoor in Rotterdam staan. De bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers, twaalf professionele trainers (oproepbasis), twee vaste medewerkers en een bestuur bestaande uit vier leden. Wij hebben momenteel twee projecten lopen in Assen en in Rotterdam. In het project staat taalverwerving, computervaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en het verbinden van deelnemers met buurtgenoten centraal. Verder worden wij landelijk ingezet om trainingen te verzorgen aan Eritrese nieuwkomers maar ook aan professionals binnen het sociale domein om handvatten mee te geven om meer cultuursensitief te werken. Ook adviseren wij beleidsmakers op het maken van effectief beleid wat aansluit op de behoeften van onze doelgroep.

Waar ze trots op zijn

  • Wij hebben een enorm dedicated team die enorm veel doet voor onze doelgroep op vrijwillige basis.
  • Wij zijn begonnen vanuit een daad van activisme, de eerste 2 jaar zonder enige subsidie, gewoon omdat wij allen het zo ontzettend nodig vonden
  • Wij hebben al 500 deelnemers bereikt met onze activiteiten en trainingen.
  • HIeruit bloeien prachtige mooie vriendschappen. En onze Nederlandse medewerkers zijn inmiddels allemaal gek op injera (Eritrees/Ethiopisch traditioneel eten, yihaa!)