Aditya Romansa 5Zp0jym2w9m Unsplash

Kennissessie DISC Model

Project details

💒 Stichting Kind en ziekenhuis

🛠️ Communicatie

💻 Op locatie.

Organisatie in het kort

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Om de medische zorg minder negatieve impact te laten hebben op kind en gezin.

  • Gezondheid en ziektebestrijding
  • Kind en gezin
  • Welzijn

Profiel vrijwilliger

Een professional die veel kennis heeft over het DISC Model en instaat is zijn of haar kennis over te brengen in een workshop of presentatie vorm. Pre: ervaring met het faciliteren van workshops en/of presenteren voor groepen.

Beschikbaarheid

2 tot 8 uur.

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak.

Ons doel is om de zorg aan kinderen en jongeren zo kind- & gezinsgericht mogelijk te maken. Om ons doel te bereiken is verbinden met zorg professionals, beroeps- & brancheorganisatie, politiek en andere stakeholders van groot belang. Het kennen en kunnen toepassen van het DISC model kan ons helpen om zo effectief mogelijk de zorg nóg beter te maken vanuit het perspectief van kind en gezin.
Geschreven door Hester Rippen van Stichting Kind en ziekenhuis

Project­omschrijving

Ons huidige kennisniveau.

Ons huidige kennisniveau is in principe laag.

De inhoud van de sessie.

  • Wij willen graag een sessie doen met uitleg over en het toepassen van het DISC model.
  • Om ons team een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl te geven en dit te kunnen toepassen naar externe contacten. Denk hierbij aan externe klanten, samenwerkingen in projecten, werk- & adviesgroepen en lobby.

Waarom is het van waarde?

Als wij als team elkaars kleuren kennen en begrijpen hoe wij dit bij andere kunnen herkennen en hierop kunnen anticiperen. Verder hopen we ook lol te hebben en dichter bij elkaar te komen.

Stichting Kind en ziekenhuis
Stichting Kind en ziekenhuis
Churchilllaan 11 4e etage
3527GV Utrecht
www.kindenziekenhuis.nl
Hester Rippen
Hester Rippen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.
Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.

Waar ze trots op zijn

  • Wij hebben er mede voor gezorgd dat ouders bij kinderen aanwezig mogen zijn tijdens inleiding van narcose, op de uitslaapkamer, bij alle overige handelingen en minimaal 1 ouder mag ook blijven slapen in ziekenhuizen
  • Wij hebben de eerste KinderAdviesRaad van Nederland opgericht in een zorgorganisaties zodat kinderen zelf een stem hebben. Inmiddels zijn na 7 jaar er 25 en groeiende
  • Kijk voor meer op www.kindenziekenhuis.nl/activiteitenoverzicht/