675a58f8-930a-42b5-876e-94f49e957ec9 (1)

Brochure design

Project details

💒 Stichting Kind en ziekenhuis

🛠️ Grafisch design

⏱️ 8-24 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Om de medische zorg minder negatieve impact te laten hebben op kind en gezin.

 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Kind en gezin
 • Welzijn

Profiel vrijwilliger

Een grafisch designer die een design kan maken voor een brochure en mee kan denken over de visuele invulling ervan. Benodigd: ervaring met documenten drukklaar opleveren.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Door zorgprofessionals te weten overtuigen middels een brochure om onze leergang te volgen, wordt de zorg voor kinderen en hun gezin nóg kind-&gezinsgerichter.
Geschreven door Hester Rippen van Stichting Kind en ziekenhuis

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij hebben een leergang ontwikkeld over Family Integrated care voor zorgprofessionals die werken met kinderen. Deze willen we graag bekendheid geven middels een brochure zodat zoveel mogelijk zorgprofessionals onze leergang gaan volgen. Daardoor sluit medische zorg beter aan op de wensen en behoefte van kind en gezin met minder te voorkomen angst, stress en pijn!

Wat hebben we nodig?

 • Een aantrekkelijk vormgegeven brochure voor een leergang, die voor zowel print als online gebruikt kan worden.
 • Oplevering in benodigde format van de drukker.
 • Liefst een uitgebreide versie en een one-pager

Wat hebben we al?

 • Doelgroepomschrijving.
 • Huisstijl (met elementen zoals logo, kleuren, lettertypes).
 • Content voor de invulling van de brochure.
 • Wij hebben al een opzet.
 • De leergang is grotendeels online en heeft vormgevingselementen die al zijn opgemaakt en gebruikt kunnen worden.
Stichting Kind en ziekenhuis
Stichting Kind en ziekenhuis
Churchilllaan 11 4e etage
3527GV Utrecht
www.kindenziekenhuis.nl
Hester Rippen
Hester Rippen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.
Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.

Waar ze trots op zijn

 • Wij hebben er mede voor gezorgd dat ouders bij kinderen aanwezig mogen zijn tijdens inleiding van narcose, op de uitslaapkamer, bij alle overige handelingen en minimaal 1 ouder mag ook blijven slapen in ziekenhuizen
 • Wij hebben de eerste KinderAdviesRaad van Nederland opgericht in een zorgorganisaties zodat kinderen zelf een stem hebben. Inmiddels zijn na 7 jaar er 25 en groeiende
 • Kijk voor meer op www.kindenziekenhuis.nl/activiteitenoverzicht/