Robert Aardenburg Qtuzl0yagqq Unsplash

HR-Coach: Intern draagvlak creëren

Project details

💒 Stichting IKL

🛠️ Strategie & Consulting

⏱️ 8-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 8-12 weken

Organisatie in het kort

De bewoners van Limburg in beweging zetten voor het landschap in Limburg. Bewustwording voor onze groene leefomgeving.

  • Duurzaamheid, natuur en milieu

Profiel vrijwilliger

Een HR-coach die aantoonbare ervaring heeft met het vakgebied en kan kennis op een heldere manier overdragen. Heeft bij voorkeur eerder mensen begeleidt met hun groei (bijvoorbeeld juniors en/of mediors).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Met jouw expertise kan onze organisatie weer op een lijn staan, waardoor we veel meer donaties kunnen binnenhalen om de Limburgse natuur nog mooier te maken.
Geschreven door Frans Blezer van Stichting IKL

Project­omschrijving

Goed om te melden.

Samen met een collega ben ik bezig met fondsenwerving aan het opzetten zodat we minder afhankelijk worden van overheidssubsidies. Wij zoeken een professional vanwege een gebrek aan gespecialiseerde kennis om draagvlak te creëren binnen onze organisatie. De bedoeling is dat de neuzen dezelfde kant op gaan, en dat lukt nu nog niet helemaal. Maar met jou vast wel!

Wat ik zou willen bereiken met de coach.

Waar ik binnen dit traject behoefte aan heb.

Hoe ik contact zou willen houden.

Stichting IKL
Stichting IKL
Susterderweg 31
6118 CP Nieuwstadt
Stichting IKL
Frans Blezer
Frans Blezer

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Bij IKL werken we uit liefde voor het landschap. Al bijna 40 jaar zet IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van het landschap van Limburg. Voor de landschapselementen die ons Limburgse land eigen maken, haar gezond en leefbaar houden. Hierbij bewegen we mee in de ontwikkelingen van vandaag en werken toe naar een groen Limburg.

Waar ze trots op zijn

  • Bijna 300 werkdagen uitgevoerd in het landschap met vrijwilligers, kinderen en bedrijven. Van het snoeien van hoogstambomen, planten van struiken, het maaien van waardevolle percelen tot het verwijderen van exoten.
  • Het faciliteren van zelfstandige vrijwilligersgroepen die werken in het landschap door het verstrekken van materiaal en het geven van verdiepingscursussen.
  • Deelnemen of organiseren van dagen voor aandacht van het landschap bijvoorbeeld de Beleefweek Limburg en de Natuurwerkdag (ruim 800 deelnemers op bijna 40 locaties)
  • Bijzondere projecten opzetten zoals voor het Voedselbos, Groene Gezondheid en landschappelijke inpassing zonneparken.
  • Diverse aanplantregelingen opgestart in Limburg: ruim 700 deelenemers planten 1.700 (fruit)bomen, 5.500 km heg, 4.000 struiken en 1.400 stuks kleinfruit.
  • Projecten voor soorten als de eikelmuis, de hazelmuis, patrijzen, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, knoflookpad, wilde bijen en het vliegend hert. Ook goed voor andere soorten die komen langsvliegen, -fladderen, -lopen, -kruipen en -glibberen.
  • Een opleiding verzorgt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stagiares die aan de slag willen in de groenvoorziening.