c32268ed-fbaa-4377-8ffc-41f768a2ca8f

Professioneel jaarverslag

Project details

💒 Stichting Helen Dowling Instituut

🛠️ Grafisch design

⏱️ 16-32 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-6 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

Dankzij psychologische zorg van het Helen Dowling Instituut krijgen mensen met kanker de regie over hun leven terug, ondanks de vooruitzichten.

  • Gezondheid en ziektebestrijding

Profiel vrijwilliger

Graphic designer die een professioneel, mooi vormgegeven jaarverslag kan maken. Benodigd: ervaring met het ontwerpen van professionele documenten en ervaring met programma's als Adobe Photoshop en Indesign.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Help deze stichting om de impact van hun psychologische zorg voor mensen met kanker én hun dierbaren zichtbaar te maken.
Geschreven door Karlijn Bouts van Stichting Helen Dowling Instituut

Project­omschrijving

Wat hebben we nodig?

  • We willen ons jaarverslag op een professionele manier presenteren, zodat onze impact zichtbaar wordt.
  • We willen de inhoud van ons jaarverslag laten vormgeven voor onze donateurs, relaties en toezichthouders. De tekst is er grotendeels al, met een beperkt aantal foto's. Nu zoeken we hulp om dit in een mooi geheel vorm te geven, liefst inclusief de jaarrekening.

Wat hebben we al?

  • Huidige content van jaarverslag.
  • Huisstijl (logo, kleuren, lettertypes)

Waarom is dit project van waarde?

Elk jaar maken wij een jaarverslag voor onze donateurs en relaties, om ons werk en de behaalde resultaten te laten zien. Elk jaar zetten wij ons met hart en ziel in voor mensen met kanker en hun naasten, met psychologische hulp. Omdat we door de coronacrisis minder inkomsten uit fondsenwerving binnenhalen, hopen we op de vrijwillige steun van een professional.

Stichting Helen Dowling Instituut
Stichting Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
Karlijn Bouts
Karlijn Bouts

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Het zijn drie woorden met enorme impact: “je hebt kanker”. Alles wat ooit zo vanzelfsprekend was, is opeens onzeker. Patiënten maar ook hun naasten kunnen psychische klachten krijgen als angst, verdriet, ernstige vermoeidheid. Als deze klachten zó heftig worden dat ze je leven gaan beheersen, is professionele psychologische zorg noodzakelijk. Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt die zorg.

Waar ze trots op zijn

  • We helpen jaarlijks ruim 2.300 cliënten, en de vraag naar onze zorg stijgt
  • We hebben 35 therapeuten in dienst, met ieder een eigen specialisme
  • We hebben 50 vrijwilligers die onze cliënten ontvangen