Business development - Vrijwilliger(Tijdelijk)
b3e9804a-a1b0-49d7-8a98-f1327b29d425 (4)
🌱 Ik wil helpen

Strategisch advies over Business Model

Project details

💒 Stichting Diversiteitsland

🛠️ Business development

⏱️ 6-10 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-6 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Met de programma’s Money School en de Vitale Ouderenraad bevordert Stichting Diversiteitsland de financiële weerbaarheid van kinderen en jongeren en de sociaal-maatschappelijke weerbaarheid van migrantenouderen.

 • Armoede
 • Welzijn
 • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een strategische business developer, die als sparringspartner kan helpen bepaalde (strategische) thema's uit te diepen. Benodigd: ervaring met strategische zaken als positionering, markt(behoefte), proposities, value proposition, business model canvas, etc.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen
Met jouw ondersteuning kunnen we financieel duurzaam worden, waardoor we ons kunnen blijven inzetten voor het doorbreken van maatschappelijke achterstandsposities!
Salih Turker
Geschreven door Salih Turker van Stichting Diversiteitsland

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

We bestaan inmiddels al 12,5 jaar, in deze jaren zijn we altijd afhankelijk geweest van fondsen. Financieel duurzaam zijn blijft iedere keer weer een uitdaging. We zouden met jou willen kijken hoe we een gezonde en gevarieerde financieringsmix kunnen realiseren. We hebben al een aantal bestaande ideeën die we met jouw hulp wat concreter hopen te maken. Denk je met ons mee hoe we onze nieuwe propositie kunnen uitkristalliseren?

Wat hebben we nodig?

 • 2 tot 4 één uur strategiesessies met een strategische business developer waarin we de mogelijkheden voor een alternatief en duurzame financieringskanalen bespreken.
 • Het gaat om het uitkristalliseren van een nieuwe propositie. Denk aan onderwerpen als positionering, doelgroep, dienst/product, value proposition, business model canvas (invulling samen te bepalen).
 • Gezamenlijk een startplan formuleren om concrete stappen te zetten naar financiële duurzaamheid.
 • Een geschreven samenvatting van de onderwerpen die besproken zijn.

Wat hebben we al?

 • Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is.
 • Een begrip van de doelgroepen die we willen bereiken.
 • Verschillende ideeën voor nieuwe proposities/services.
 • Huidig financieringsplan.
Salih Turker
Salih Turker Directeur Stichting Diversiteitsland
Stichting Diversiteitsland
Stichting Diversiteitsland

De missie van Stichting Diversiteitsland.

🤲Armoede
🌿 Groeiende fase
📍Amsterdam

De missie van Diversiteitsland is om de maatschappelijke participatie van burgers in een kwetsbare sociaaleconomische positie te versterken. Met in achtneming van deze missie ontwikkelt de organisatie programma’s waarbij de financiële weerbaarheid van kinderen en jongeren en de sociaal-maatschappelijke weerbaarheid van migrantenouderen worden bevorderd.

Lees meer