Babyspullen

Strategische sessies: beleidsplan

Project details

💒 Stichting Babyspullen

🛠️ Strategie & Consulting

⏱️ 6-14 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Omdat elk kind recht heeft op een goede start, voorzien wij met babystartpakketten in de basisbehoeften van baby's die opgroeien in armoede

 • Armoede
 • Kind en gezin
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Profiel vrijwilliger

Een strategische business developer, die als sparringspartner kan helpen bepaalde (strategische) thema's uit te diepen. Benodigd: ervaring met strategische zaken als strategische frameworks, beleidsplan, proposities, business model canvas, etc

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Bouw mee aan onze toekomst door het uitkristalliseren van ons beleidsplan, zodat we verder kunnen opschalen met onze prachtige stichting. Dit alles om nog meer baby's een goede start te geven!
Geschreven door Mary Kearney van Stichting Babyspullen

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Stichting Babyspullen bevindt zich de afgelopen jaren op hetzelfde niveau en staat min of meer voor dezelfde opgaven als een aantal jaar geleden. Het ontbreken aan een stabiele vorm van inkomsten speelt hier een belangrijke rol in. We willen onze nieuwe strategie voor de organisatie voor 2022-2026 uitkristalliseren. De uitkomst van dit traject moet een helder en gedragen strategiedocument zijn voor de komende 4 jaar. Armoedebestrijding, duurzaamheid en participatie zijn onze belangrijke kernwaarden.

Wat hebben we nodig?

 • 2 tot 4 één uur strategiesessies met een strategische business developer waarin we een aantal onderwerpen behandelen.
 • Het uitkristalliseren van onze nieuwe strategie voor de organisatie voor 2022-2026. Denk aan thema's als positionering, focus groei- en stappenplan.
 • Een geschreven samenvatting van de onderwerpen die besproken zijn, met eventuele next steps
 • Het is daarnaast de bedoeling dat dit voor fondsenwervingsdoeleinden wordt gebruikt. Aan de hand van de koers die in het strategiedocument is opgenomen willen we - gefaseerd - fondsen en bedrijven benaderen om de beoogde ambities te kunnen realiseren.

Wat hebben we al?

 • Jaarverslag 2020.
 • Beleidsplan 2016-2021.
 • Toekomstvisie SESAM (2020).
 • Projectplan professionaliseringstraject 2021.

 • Je kan me ook alvast een vraag stellen via de knop hieronder!
Stichting Babyspullen
Nijverheidsplein 2F
1704 RB Heerhugowaard
Stichting Babyspullen
Mary Kearney
Mary Kearney

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen, omdat elk kind recht heeft op een goede start. We realiseren dit doel door het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte babyspullen, aan (aanstaande) ouders in Nederland.

Waar ze trots op zijn

 • De afgelopen 9 jaar hebben we ruim 25.000 babystartpakketten kunnen verstrekken en daarmee bij kunnen dragen aan een betere start van kinderen die opgroeien in armoede.
 • We werken met een team van betrokken en enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met een netwerk van partners.