Remi Walle Uowvwz9dy6w Unsplash
🌱 Ik wil helpen

Adviesrapport: Website User Experience

Project details

💒 Samen Oplopen

🛠️ UX

⏱️ 10-20 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Kwetsbare kinderen, met weinig kansen, uit gezinnen met veel problemen groeien gezond op door de steun van lieve, betrokken vrijwilligers.

 • Kind en gezin
 • Armoede
 • Diversiteit en inclusiviteit

Profiel vrijwilliger

Een User Experience Designer die onze website kan evalueren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, in de vorm van een expert review. Benodigd: ervaring met het verbeteren van digitale producten zoals websites, apps of platformen.

Start: We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak in.

🌱 Ik wil helpen
Met jouw expertise wordt komen mensen op de juiste pagina op onze website terecht. Zo kunnen we nóg meer gezinnen in kwetsbare situaties helpen in NL.
Geschreven door Marloes van Slobbe van Samen Oplopen

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

We willen dat gemeenten, organisaties en vrijwilligers beter hun weg vinden op onze website. We zijn via DNG al bezig met onze vindbaarheid en SEO. De volgende stap is met jou bekijken hoe we de juiste zoekwoorden een plek geven op onze website, zodat de navigatie beter wordt.

Wat hebben we nodig?

 • Knelpunten binnen onze User Experience, helder in kaart gebracht.
 • Een advies met praktische verbeterpunten waarmee wij de website naar een hoger niveau kunnen tillen (bijvoorbeeld met voorbeelden van best practices of een actielijst in volgorde van urgentie).
 • In dummie-proof taal aan onze webbeheerder Marloes uitleggen wat de verbeterpunten zijn en hoe we die op onze website kunnen doorvoeren.
 • Een adviesdocument waarin het bovenstaande samenkomt, wat wij intern kunnen gebruiken als leidraad.

Wat hebben we al?

 • Doelgroepomschrijving: beleidsadviseurs binnen gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties én potentiële vrijwilligers
 • De belangrijkste doelen die wij gebruikers willen laten volbrengen met het digitale product.
 • We hebben een marketing communicatie plan met de te bereiken doelgroepen.
 • Je zult overleggen met Marloes; zij houdt de website momenteel bij.
Marloes van Slobbe
Marloes van Slobbe stichtingsondersteuner
Samen Oplopen
Samen Oplopen
kwartellaan 13
3704 ET Zeist
Samen Oplopen
Marloes van Slobbe
Marloes van Slobbestichtingsondersteuner

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Kinderen ontwikkelen zich niet goed als zij opgroeien in kwetsbare situaties. Bijvoorbeeld doordat ouders de samenleving niet begrijpen, gevlucht zijn, overbelast zijn of schulden hebben. Bij deze gezinnen wordt als snel professionele hulpverlening ingezet, terwijl ze graag een vriendschappelijke vorm van hulp hebben. 'Stevige' mede-inwoners lopen met hen op en steunen hen op allerlei gebieden.

Waar ze trots op zijn

 • We hebben goede, stevige, trouwe, betrokken en bevlogen vrijwilligers die zo'n 2 jaar lang oplopen met gezinnen met problemen.
 • De vrijwilligers trekken op een vriendschappelijke manier op met de kwetsbare gezinnen. Zij denken en doen op allerlei gebied mee met het gezin, zoals een goede vriend/vriendin/zus dat zou doen.
 • Samen Oplopen begeleidt de vrijwilliger en het gezin (de koppeling) door een coördinator met een hupverlenersachtergrond. Omdat de complexiteit van de problemen het vaak te zwaar maakt om in deze gezinnen zomaar een vrijwilliger in te zetten. De deskundige coördinator haalt te zware problemen van de schouders van vrijwilligers en begeleidt het gezin zo nodig wat extra.
 • De huidige zorg voor gezinnen met veel problemen erg duur. Wij laten zien hoe het anders kan en transformeren zo de zorg.
 • Wij zorgen dat de problemen in gezinnen afnemen, gezinnen gelukkiger worden én de kosten voor de (jeugd) zorg afnemen!
 • We organiseren trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers.
 • Wij hebben al zo'n 600 koppelingen begeleid van stevige inwoners aan kwetsbare gezinnen.
 • Er zin zo'n 2000 vrijwilligers die zich als 'maatje', bestuurslid, adviseur of klussen inzetten voor Samen Oplopen.
 • We willen door heel Nederland deze nieuwe vorm van steun aan probleemgezinnen bieden.

Professionals over Samen Oplopen

Marjolein 👐 Impactvolle teksten voor jaarverslag

Marjolein
Samen Oplopen was de eerste stichting waar ik vrijwilligerswerk voor deed via de Nieuwe Gevers. En wat beviel dit meteen goed! Het contact met Linda was fijn, duidelijk en positief. Ik kreeg veel vertrouwen en vrijheid van haar in het werk dat ik deed. Daardoor heb in korte tijd veel verschillende aspecten van de stichting leren kennen. De jeugdzorgsector was voor mij een volledig nieuw domein en ik ben dankbaar dat ik alle ruimte heb gekregen om mij hierin te verdiepen. Het geeft mij vertrouwen om mijn expertise ook in voor mij onbekendere gebieden in te zetten. Samen Oplopen vervult al jaren ontzettend mooi werk en ik ben blij dat ik hier een heel klein steentje aan heb mogen dragen!