137433f0-d6ab-4b11-baf5-9532edf153f3
🌱 Ik wil helpen

Missie, visie en waarden

Project details

💒 Platform Bescherming Burgerrechten

🛠️ Strategie & Consulting

⏱️ 8-16 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Wij bewaken de grenzen van de rechtsstaat door overheden en bedrijven die onze privacy- en grondrechten uithollen voor de rechter te dagen.

 • Mensenrechten

Profiel vrijwilliger

Een merkstrateeg die kan helpen met het (her)formuleren van onze missie, visie en waarden. Benodigd: Sterk in taal en kan krachtig dergelijke zaken formuleren. Heeft ervaring met merkdenken, communicatie en/of strategie.

Start: Wanneer de professional aangeeft te kunnen starten (binnen 2 maanden).

🌱 Ik wil helpen
Als jij ons helpt met sterker profileren kunnen wij ons als organisatie sterker uitdragen waardoor iedereen weten dat wij ons hard maken voor grondrechten!
Geschreven door Ronald Huissen van Platform Bescherming Burgerrechten

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij zijn langere tijd actief op het vlak van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In de komende tijd willen wij ons naar buiten toe graag sterker profileren als NGO die de grenzen van onze rechtsstaat bewaakt tegen de opkomst van een digitale surveillancestaat.

Wat hebben we nodig?

 • Een beoordeling van onze huidige missie, visie en waarden.
 • Een analyse van onze huidige doelgroep, huidige activiteiten en toekomstplannen.
 • Strategisch overleg over deze activiteiten en het kerndoel dat de organisatie nastreeft.
 • Nieuwe geschreven missie, visie en waardes.

Wat hebben we al?

 • Een personeelslid die verantwoordelijk is voor het project.
 • Een idee van de boodschap die je graag wilt overbrengen.
 • Je huidige missie, visie, waarden en communicatie uitingen.
Ronald Huissen
Ronald Huissen
Platform Bescherming Burgerrechten
Platform Bescherming Burgerrechten
Ambonplein 73
n.v.t. 1094 PW Amsterdam
Platform Bescherming Burgerrechten
Ronald Huissen
Ronald Huissen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Het Platform Bescherming Burgerrechten zet zich in tegen de opkomst van de digitale controlemaatschappij door het voeren van lobby, campagnes en – als het moet – juridische procedures. Nadat het Platform met succes een rechtszaak voerde tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) wil het meer overheden en bedrijven die met privacyschendende werkwijzen onze grondrechten uithollen, een halt toeroepen.

Waar ze trots op zijn

 • Daadkracht. Het Platform schroomt niet om overheden en bedrijven voor de rechter te slepen als publieke en politieke lobby geen effect heeft. Ons juridisch team heeft ruime ervaring in het voeren - en winnen - van rechtszaken op privacygebied.
 • Onze acties maken verschil. Na onze gewonnen rechtszaak tegen SyRI stopte een kwart van de Nederlandse gemeenten het gebruik van een vergelijkbaar systeem. Andere overheden stopten nadat we dreigden met een nieuwe zaak.
 • Door rondom onze rechtszaken effectieve publiekscampagnes te voeren, dragen we bij aan een kritisch algemeen bewustzijn over het recht op privacy in tijden van digitalisering.