Burgerrechten
🌱 Ik wil helpen

Logo & Huisstijl

Project details

💒 Platform Bescherming Burgerrechten

🛠️ Grafisch design

⏱️ 20-40 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-7 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Wij bewaken de grenzen van de rechtsstaat door overheden en bedrijven die onze privacy- en grondrechten uithollen voor de rechter te dagen.

  • Mensenrechten

Profiel vrijwilliger

Een grafisch designer die een logo en huisstijl kan ontwerpen die goed aansluiten bij de missie, visie en waarden van een organisatie. Pre: een portfolio met soortgelijke projecten (logo’s en huisstijlen).

Start: Wanneer de professional aangeeft te kunnen starten (binnen 2 maanden).

🌱 Ik wil helpen
Jij kan helpen onze groeiende organisatie weer een nieuwe look te geven, die aansluit bij onze nieuwe visie!
Geschreven door Ronald Huissen van Platform Bescherming Burgerrechten

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

We zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld van een netwerk binnen de Nederlandse privacy- en burgerrechtenbeweging naar een NGO met een eigen visie, concrete doelstellingen en een lange termijn strategie om deze doelstellingen te verwezenlijken. Hieraan willen we uitwerking geven door rondom de vernieuwde insteek van onze organisatie een nieuw imago te bouwen waarmee we ons kunnen profileren. Daar hoort een nieuw jasje bij, waar we jouw designskills voor zoeken, help je mee?

Wat hebben we nodig?

  • Een logo dat in lijn ligt met onze merkidentiteit, kant-en-klaar opgeleverd zodat we het direct kunnen inzetten.
  • Huisstijl document (met daarin elementen als logo, kleurgebruik, lettertypes, etc) voor intern gebruik en samenwerkingen met externe partijen.
  • Aansluitende huisstijl-materialen: visitekaartje, envelop, briefpapier en omslagfoto voor social media. (in overleg)

Wat hebben we al?

  • Missie en visie.
Ronald Huissen
Ronald Huissen
Platform Bescherming Burgerrechten
Platform Bescherming Burgerrechten
Ambonplein 73
n.v.t. 1094 PW Amsterdam
Platform Bescherming Burgerrechten
Ronald Huissen
Ronald Huissen

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Het Platform Bescherming Burgerrechten zet zich in tegen de opkomst van de digitale controlemaatschappij door het voeren van lobby, campagnes en – als het moet – juridische procedures. Nadat het Platform met succes een rechtszaak voerde tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) wil het meer overheden en bedrijven die met privacyschendende werkwijzen onze grondrechten uithollen, een halt toeroepen.

Waar ze trots op zijn

  • Daadkracht. Het Platform schroomt niet om overheden en bedrijven voor de rechter te slepen als publieke en politieke lobby geen effect heeft. Ons juridisch team heeft ruime ervaring in het voeren - en winnen - van rechtszaken op privacygebied.
  • Onze acties maken verschil. Na onze gewonnen rechtszaak tegen SyRI stopte een kwart van de Nederlandse gemeenten het gebruik van een vergelijkbaar systeem. Andere overheden stopten nadat we dreigden met een nieuwe zaak.
  • Door rondom onze rechtszaken effectieve publiekscampagnes te voeren, dragen we bij aan een kritisch algemeen bewustzijn over het recht op privacy in tijden van digitalisering.