Jorge Fernandez Salas Ftgralfmhd0 Unsplash
🌱 Ik wil helpen

Business case ondersteuning

Project details

💒 Onis Welzijn

🛠️ Finance

⏱️ 8-24 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 3-6 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Wij ondersteunen kwetsbare mensen hun eigen leven vorm te geven.

 • Welzijn

Profiel vrijwilliger

Een business developer met financiële ervaring die kan helpen met het maken van een business case voor een (nieuwe) propositie. Ervaring met zaken als inkomstenprognose, kostencalculatie, verdienmodellen en business case haalbaarheid.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen
Met jouw input kunnen wij het oudersupport project lanceren en ouders met kleine kinderen samen brengen.
Geschreven door Irma Hurkens van Onis Welzijn

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

We willen een project dat we hebben (oudersupport, ondersteuning van ouders in de opvoeding door een maatje) verder ontwikkelen met een collectieve activiteit, een speelochtend voor ouders met kleine kinderen. Maar, wat is de meerwaarde van dit project en wat zijn de aandachtspunten bij het starten? Kun jij met ons sparren over de haalbaarheid hiervan?

Wat hebben we nodig?

 • Strategisch overleg/sparren over huidige doelstellingen, activiteiten, doelgroepen en toekomstplannen.
 • Het opstellen (en doorrekenen) van de business case (denk aan: kosten, baten, risico‚Äôs en haalbaarheid).
 • Advies over de haalbaarheid en suggesties voor de next steps van de executie-fase.

Wat hebben we al?

 • Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is.
 • Informatie over de propositie en verdienmodel (behoefte, doelgroep en ons initiatief).
 • Interne organisatie informatie die we beschikbaar kunnen stellen (denk aan financiën, programma informatie, operatie en marketing activiteiten).
 • Wij hebben zelf een eerste aanzet van het financieel model gemaakt (draft).
Irma Hurkens
Irma Hurkens beleidsadviseur
Onis Welzijn
Onis Welzijn
Laan ten Roode 71a
5711 GB Someren
Onis Welzijn
Irma Hurkens
Irma Hurkensbeleidsadviseur

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Onis Welzijn is thuis in Asten en Someren en ondersteunt mensen hun eigen leven vorm te geven. Wij initiëren, stimuleren en begeleiden activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen. In de uitvoering werken we aan het versterken van eigen kracht, preventie en nazorg.

Waar ze trots op zijn

 • We werken samen met een grote groep van ruim 270 betrokken vrijwilligers; met zijn allen zetten zij zich in totaal 800 uur per week in.
 • We zijn lokaal geworteld in de samenleving, we zijn een daadkrachtige organisatie waarin iedereen elkaar kent.
 • We hebben bijvoorbeeld in de eerste lockdown klanten en vrijwilligers telefonisch benaderd om te vragen hoe het met hen ging.
 • Ons aanbod is heel breed: wij bieden hulp bij schulden tot ondersteuning van mantelzorgers en van vervoer tot jongerenwerk op straat.
 • Onze medewerkers staan naast de mensen. We bieden iedereen ruimte om te focussen op positieve kanten en kracht.