Nathan Dumlao Wr3comvzjxu Unsplash

Marketing strategie sessies

Project details

💒 Nierpatiënten Vereniging Nederland

🛠️ Marketing

⏱️ 4-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-4 weken

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

We zetten ons in om mensen met chronische nierschade en hun omgeving te ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze willen.

 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn
 • Wetenschap en onderzoek

Profiel vrijwilliger

Een strateeg of marketeer, die als facillitator of sparringpartner kan helpen bepaalde (strategische) marketing thema's uit te diepen. Benodigd: ervaring met strategische zaken als doelstellingen, positionering, doelgroep, boodschap, kanalen, etc.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Wij willen als NVN zoveel mogelijk mensen helpen in hun situatie, welke dit ook moge zijn. Dit zullen we alleen maar beter en effectiever kunnen doen als wij ons bereik kunnen vergroten.
Geschreven door Petra Huizenga van Nierpatiënten Vereniging Nederland

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Wij zijn bezig met de positionering van de NVN en hoe wij in de toekomst precies gaan vormgeven. Daarbij kijken wij hoe we ons bereik kunnen vergroten en breder trekken dan alleen onze leden. Zo kunnen we als patiëntenvereniging de hele doelgroep van dienst te kunnen zijn en onze impact te kunnen vergroten. De uitdaging ligt in het bereiken van 'jongere' groep en de groep nierpatiënten die nog aan het begin van hun ziekte staan. We denken dat het aansluiten bij de behoefte van onze doelgroep veel beter kan en zouden graag met jou hierover willen sparren!

Wat hebben we nodig?

 • 2 tot 4 één uur strategiesessies waarin onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld: problematiek & doelstellingen, positionering & identiteit en kanalen & doelgroepen.
 • Een startplan met adviezen en concrete next steps.
 • Eén keer per maand een korte check-in voor inhoudelijke feedback op documenten en voortgang (in overleg).

Wat hebben we al?

 • Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is.
 • Een begrip van de doelgroepen die we willen bereiken.
 • Missie en visie.
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Groot Hertoginnelaan 34
1405EE Bussum
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Petra Huizenga
Petra Huizengacorporate communicatie

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Mensen met chronische nierschade en hun naasten ondersteunen in het leven met een nierziekte. Afgestemd op hun behoefte, belangen en op de manier die voor hen werkt. Door krachten en ervaringen te bundelen, zetten we samen in op optimale kwaliteit van leven en zorg. Dat is onze missie.

Waar ze trots op zijn

 • We zijn als NVN DE vertegenwoordiger van (de belangen van) de nierpatient en worden door relevante partijen ook zo gezien.
 • We werken met 20 betrokken medewerkers en 170 vrijwilligers met hart en ziel aan onze doelen en activiteiten.
 • Nieren.nl, ons gezamlijk online platform met de Nierstichting, is drukbezocht en biedt uitgebreide informatie over (leven met een) nierziekte, en een community met blogs, online uitwisseling van ervaring en ontmoeting.
 • Door Corona hebben we de omslag gemaakt van fysieke dienstverlening en themadagen naar digitale dienstverlening en webinars, met een veel groter bereik tot gevolg.
 • We organisaeren patientenparticipatie in onderzoek. Inmiddels hebben patienten in alle onderzoeksaanvragen van de Nierstichting een stem.
 • Ons steun- en adviespunt (STAP) informeert en adviseert op het gebied van werk, scholing, inkomen en uitkering in combinatie met nierziekte. Ze helpen daarmee zo'n 150 mensen per jaar
 • We ondersteunen mensen in het voeren van eigen regie in hun behandeling met informatie, projecten en tools. Zoals samen met de zorgprofessional bespreken en beslissen welke behandeling het beste past.