Robina Weermeijer Srxcfkjahgk Unsplash
🌱 Ik wil helpen

Call: Communicatie specialist

Project details

💒 Nierpatiënten Vereniging Nederland

🛠️ Communicatie

⏱️ 1 uur call

Organisatie in het kort

We zetten ons in om mensen met chronische nierschade en hun omgeving te ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze willen.

  • Gezondheid en ziektebestrijding
  • Welzijn
  • Wetenschap en onderzoek

Profiel vrijwilliger

Een communicatie specialist die ervaring heeft met het onderwerp van de call (zie hieronder).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen

De call

De vraag

Hoe zet je je communicatie uren zo effectief mogelijk in? Met de gedachten om een goed evenwicht tussen structurele corporate communicatie, (interne) dienstverlening en ad-hoc te behouden en daarbij in te spelen op kansen en ontwikkeling communicatie.

Extra achtergrondinformatie

De vier genoemde onderdelen vechten in de communicatie altijd om tijd, tijd waarvan we er maar weinig van hebben (20 uur). Waarbij nu vooral aandacht wordt besteed aan de uitvoerende en ad hoc taken, willen wij meer ruimte creëren om vooruit te kijken, visie te ontwikkelen en verbeterprojecten op te pakken. Het is goed om te bekijken hoe we de uren het beste kunnen verdelen/besteden, beheren, en dus ook begrenzen. En daarbij onze corporate communicatie zo kunnen inrichten dat het optimaal rendement heeft.

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Groot Hertoginnelaan 34
1405EE Bussum
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Petra Huizenga
Petra Huizengacorporate communicatie

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Mensen met chronische nierschade en hun naasten ondersteunen in het leven met een nierziekte. Afgestemd op hun behoefte, belangen en op de manier die voor hen werkt. Door krachten en ervaringen te bundelen, zetten we samen in op optimale kwaliteit van leven en zorg. Dat is onze missie.

Waar ze trots op zijn

  • We zijn als NVN DE vertegenwoordiger van (de belangen van) de nierpatient en worden door relevante partijen ook zo gezien.
  • We werken met 20 betrokken medewerkers en 170 vrijwilligers met hart en ziel aan onze doelen en activiteiten.
  • Nieren.nl, ons gezamlijk online platform met de Nierstichting, is drukbezocht en biedt uitgebreide informatie over (leven met een) nierziekte, en een community met blogs, online uitwisseling van ervaring en ontmoeting.
  • Door Corona hebben we de omslag gemaakt van fysieke dienstverlening en themadagen naar digitale dienstverlening en webinars, met een veel groter bereik tot gevolg.
  • We organisaeren patientenparticipatie in onderzoek. Inmiddels hebben patienten in alle onderzoeksaanvragen van de Nierstichting een stem.
  • Ons steun- en adviespunt (STAP) informeert en adviseert op het gebied van werk, scholing, inkomen en uitkering in combinatie met nierziekte. Ze helpen daarmee zo'n 150 mensen per jaar
  • We ondersteunen mensen in het voeren van eigen regie in hun behandeling met informatie, projecten en tools. Zoals samen met de zorgprofessional bespreken en beslissen welke behandeling het beste past.