Creatieve Brainstormsessie

Organisatie in het kort

Hoormij∙NVVS

Twee miljoen mensen in Nederland ondervinden ernstige last van gehoorverlies, tinnitus, Ménière en andere oorklachten. Hoormij∙NVVS zorgt ervoor dat mensen met een hooraandoening goed geïnformeerd zijn, elkaar kunnen ontmoeten en hun belangen worden behartigd.

Lees meer

Impact thema’s

💛 Gezondheid en ziektebestrijding
💛 Welzijn
💛 Wetenschap en onderzoek

Project details

⏱️

3-6 uur in totaal

🗓️

🚀

We plannen, na de match, binnen een maand de eerste afspraak.

apostrophe-beginning

We willen van kliks naar euro's.

Wil Verschoor

Wil Verschoor

Hoormij∙NVVS

Projectomschrijving

Dit weten we al

- marketing/communicatie: HBO-niveau. Zeer ervaren op website, tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en driemaandelijks magazine. Commercieel denkend - directeur: WO-niveau sociale wetenschappen. Globale kennis rond fondsenwerving en communicatie. 1) Vertalen van het bereik naar euro’s. Hoe kunnen we met de inzet van marketing meer mensen aan Hoormij∙NVVS binden en vooral: hoe kunnen we hen verleiden tot lidmaatschap, donateurschap, giften of nalatenschappen? Toelichting: Door de jaren heen weten we steeds meer mensen aan ons te binden via website, digitale nieuwsbrief en social media. In 2020 bezochten jaarlijks 350.000 mensen de website www.stichtinghoormij.nl , voor 2021 is dat gestegen naar 385.000. Ook ontvangen 20.000 mensen de digitale nieuwsbrief. Helaas vertaalt dit succes zich niet in meer leden (nu: 5.000) of donateurs. Onze vraag is dus specifiek: wat kunnen we doen om het succes van een groter bereik om te zetten in het succes van meer leden en donateurs? )

Hier gaat de sessie over

  • Een creatieve sessie in de vorm van een workshop die helpt bij ideeën creatie.
  • Het uitwerken van de sessie in de vorm van een beknopte wrap-up met concrete actiepunten.

🙋‍♂️ Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Een creatieve geest die divergerend mee kan meedenken en voor frisse en nieuwe invalshoeken kan zorgen. Benodigd: ervaring met het faciliteren en/of doen van creatieve brainstorms, daarnaast bekend met technieken die geschikt zijn voor ideeën creatie.

🌕 Creative Concepting
👨‍👩‍👧‍👧 Workshop Facilitator

Mensen die aanwezig zijn bij de sessie.

  • Marketing / communicatie teamlid
Hoormij∙NVVS
Hoormij∙NVVS

De missie van Hoormij∙NVVS.

👩‍⚕️Gezondheid en ziektebestrijding
💒 Gevestigde organisatie
📍Houten

Slechter horen of te maken hebben met een gehoor- en evenwichtsaandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. Het zegt niets over de kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. Wij begrijpen dat. We willen dat iedereen met een hooraandoening, dit zijn er zowat twee miljoen in Nederland, mee kan doen in de samenleving. Daar werken we aan door de belangen van mensen met een hooraandoening te behartigen, betrouwbare informatie te geven en door mensen bij elkaar te brengen (lotgenotencontact). Wij horen deze mensen.

Lees meer