ab8b842d-f8cc-47ef-8f8a-ee8ddf4ba187
🌱 Ik wil helpen

Call: UX Designer

Project details

💒 Dokters van de Wereld

🛠️ UX

⏱️ 1 uur call

Organisatie in het kort

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die niet naar de dokter kunnen. Wij helpen deze mensen in meer dan 70 landen, waaronder in Nederland.

  • Gezondheid en ziektebestrijding
  • Mensenrechten
  • Ontwikkelingshulp

Profiel vrijwilliger

Een user experience designer die ervaring heeft met het onderwerp van de call (zie hieronder).

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen

De call

De vraag

Wij zijn in het voortraject van een nieuwe website en in het design traject gaan straks persona's geformuleerd moeten worden. We willen daar graag wat meer over begrijpen & vragen over willen stellen.

Extra achtergrondinformatie

Op dit moment starten we ook met buyer persona's mbt inbound marketing. De 'potentiële donateur' is de belangrijkste persona op de nieuwe website. De buyer persona's zullen er meer zijn omdat ze met de communicatie op de andere kanalen te maken hebben en alleen op die potentiële donateur gericht zijn. Maar waar moeten we rekening mee houden in dit proces? Zijn er onderdelen die we nu alvast moeten meenemen in dit eerste stukje van persona definities.

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld
Nieuwe Herengracht 20 20
1018 DP Amsterdam
Dokters van de Wereld
Rosely van de Vooren
Rosely van de Vooren

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Dokters van de Wereld helpt buitengesloten mensen hun recht op zorg te claimen. We strijden voor een universele toegang tot zorg door middel van actievoering, pleitbezorging en waar nodig innovatieve zorgprogramma’s en medische hulp.

Waar ze trots op zijn

  • Wij zijn actief in meer dan 70 landen, ook in Nederland.
  • Met onze Zorgbussen helpen wij mensen die geen toegang tot ons zorgsysteem hebben, zoals ongedocumenteerden.
  • Meer dan 200 vrijwilligers ondersteunen ons, zowel artsen als andere professionals en jij?
  • Wij helpen de meest kwetsbaren: ongedocumenteerden, dak en thuislozen en mensen met schulden.
  • Met onze mondzorgkaravaan helpen we mensen die geen geld hebben voor de tandarts.
  • We bieden niet alleen hulp, we voeren ook de politieke druk op voor toegang tot zorg voor íedereen, via campagnes, actie voeren en lobby.