aea88784-b38e-4fa8-b7e2-f91b63bf39e4
🌱 Ik wil helpen

Call: Data specialist

Project details

💒 Dokters van de Wereld

🛠️ Data en analyse

⏱️ 1 uur call

Organisatie in het kort

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die niet naar de dokter kunnen. Wij helpen deze mensen in meer dan 70 landen, waaronder in Nederland.

  • Gezondheid en ziektebestrijding
  • Mensenrechten
  • Ontwikkelingshulp

Profiel vrijwilliger

Een data specialist die ervaring heeft met het onderwerp van de call (zie hieronder).

🌱 Ik wil helpen

De call

De vraag

Hoe kunnen we onze data van onze CRM funnel beter inzichtelijk maken?

Extra achtergrondinformatie

Wij werken sinds 2020 met Microsoft Dynamics (Engage van Ifunds) als CRM. We willen onze data beter inzichtelijk krijgen. Hiervoor moet het CRM mogelijk anders/beter ingericht worden (door Ifunds). Met jou willen we graag kijken naar de mogelijkheden over de (her)inrichting van ons Dynamics CRM (Engage van Ifunds).

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld
Nieuwe Herengracht 20 20
1018 DP Amsterdam
Dokters van de Wereld
Niels de Heij
Niels de HeijManager Communicatie & Fondsenwerving

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Dokters van de Wereld helpt buitengesloten mensen hun recht op zorg te claimen. We strijden voor een universele toegang tot zorg door middel van actievoering, pleitbezorging en waar nodig innovatieve zorgprogramma’s en medische hulp.

Waar ze trots op zijn

  • Wij zijn actief in meer dan 70 landen, ook in Nederland.
  • Met onze Zorgbussen helpen wij mensen die geen toegang tot ons zorgsysteem hebben, zoals ongedocumenteerden.
  • Meer dan 200 vrijwilligers ondersteunen ons, zowel artsen als andere professionals en jij?
  • Wij helpen de meest kwetsbaren: ongedocumenteerden, dak en thuislozen en mensen met schulden.
  • Met onze mondzorgkaravaan helpen we mensen die geen geld hebben voor de tandarts.
  • We bieden niet alleen hulp, we voeren ook de politieke druk op voor toegang tot zorg voor íedereen, via campagnes, actie voeren en lobby.