cc9e8c39-d7cf-45c2-90b9-12a788c61edf
🌱 Ik wil helpen

Doelgroep gegevens verzamelen

Project details

💒 Doctors for Homeless Foundation

🛠️ Marketing

⏱️ 10-14 uur in totaal

💻 Op locatie en/of vanaf huis

Organisatie in het kort

Wij werken aan efficiënte daklozenopvang en methodiek om dakloosheid te voorkomen.

 • Armoede
 • Gezondheid en ziektebestrijding
 • Welzijn

Profiel vrijwilliger

Een data specialist of marketeer, die data kan verzamelen over een aantal gegevens van onze doelgroep binnen kerngemeenten, en dit kan verwerken in Excel.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen
Door meer inzicht in ondersteunende organisaties voor daklozen, kunnen we beter met ze samen werken en beter zorgdragen voor daklozen!
Geschreven door Rolf de Witt Huberts van Doctors for Homeless Foundation

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Er zijn veel instanties werkzaam t.b.v. daklozen. Veel zijn onbekend voor zowel daklozen als hulpverleners door een grote diversiteit in aangeboden zorg. We hebben jouw onderzoekende skills nodig om dit gestructureerd en overzichtelijk te documenteren. Zo kan iedereen toegang krijgen tot zorg en opvang!

Wat hebben we nodig?

 • Overzicht maken van de ondersteunde organisaties voor daklozen in de 44 kerngemeenten.
 • Het gaat hierbij over organisaties zoals: daklozen opvang en begeleiding, straatdokters, straatadvocaten, tandartsen voor daklozen, straatverpleegkundigen, ggd, leger des heils, ect.

Wat hebben we al?

 • Overzichtskaart van de 44 kerngemeenten en de al beschikbare zorg.
 • Omschrijving van de zorg en ondersteuning die nodig is voor een adequate daklozen opvang.
Rolf de Witt Huberts
Rolf de Witt Huberts
Doctors for Homeless Foundation
Doctors for Homeless Foundation
in de Wolken 19
1186be Amstelveen
Doctors for Homeless Foundation
Rolf de Witt Huberts
Rolf de Witt Huberts

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Wij organiseren adequate daklozenopvang in de 43 kerngemeenten in Nederland, verspreiden kennis over dakloosheid en gezondheid, en brengen daklozen onder de aandacht bij scholen en universiteiten.

Waar ze trots op zijn

 • Onwikkelen van de 4 bouwstenen van sociaal medische daklozenopvang.
 • Wij verspreiden kennis en geven les over dakloosheid en gezondheid.
 • Ontwikkelen van efficient draaiboek/ sjabloon voor daklozenopvang.
 • Implementatie van daklozenopvang in Gouda.
 • Wij geven aandacht aan daklozen via scholen en universiteiten.
 • We hebben een groeiend internationaal netwerk aan straatdokters.