Business developer - vrijwilliger (tijdelijk)
aa03cfe7-d663-4b68-8196-cd99f30478a7
🌱 Ik wil helpen

Lijst potentiële vermogensfondsen verzamelen

Project details

💒 De Nederlandse Influenza Stichting

🛠️ Business development

⏱️ 4-12 uur in totaal

🗓️ Verspreid over 2-5 weken

💻 Enkel vanuit huis

Organisatie in het kort

De Nederlandse Influenza Stichting wil de vaccinatie tegen griep bevorderen, met name in risicogroepen.

  • Gezondheid en ziektebestrijding
  • Educatie
  • Welzijn

Profiel vrijwilliger

Een professional die kan helpen potentiële bedrijven/donateurs binnen onze doelgroep in kaart te brengen en te documenteren. Ervaring met programma's als Google Sheets of Excel.

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

🌱 Ik wil helpen
De griepprik is meer dan ooit van belang. De corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat preventie van epidemieën de enige uitweg is uit dit soort gezondheidscrises.
Ted van Essen
Geschreven door Ted van Essen van De Nederlandse Influenza Stichting

Project­omschrijving

Waarom we dit project starten?

Onze stichting heeft een paar sponsoren uit de farmaceutische industrie, maar wij willen graag ook daarbuiten fondsen werven. Wij zijn een ANBI-stichting, maar er is nog nooit een gift ontvangen. Het ministerie van VWS steunt ons wel door het aanbieden van ruimte en catering, ook met streaming van de jaarlijkse Griepprikdag, maar wil geen subsidie verlenen. Onze geloofwaardigheid zou toenemen als wij particuliere fondsen zouden kunnen aanwenden. Ik zoek jouw hulp om fondsen te vinden die ons zouden kunnen ondersteunen.

Wat hebben we nodig?

  • Een lijst met potentiële fondsen die wij vervolgens zelf kunnen benaderen (bijvoorbeeld in Excel of Google Sheets).
  • Eventueel: aangevuld met contactgegevens (Zoals: naam, email, telefoon, etc.)

Wat hebben we al?

  • Een goed begrip van de doelgroepen die we willen bereiken.
  • Voorwaarden waaraan de lijst moet voldoen.
Ted van Essen
Ted van Essen
De Nederlandse Influenza Stichting
De Nederlandse Influenza Stichting

De missie van De Nederlandse Influenza Stichting.

👩‍⚕️Gezondheid en ziektebestrijding
🌳 Impact scale-up fase
📍Amersfoort

De NIS streeft ernaar om bij te dragen aan de preventie en reductie van griep geassocieerde ziekte. Wij zorgen ervoor dat wetenschappelijke aanbevelingen over de griepprik, via (social) media grootst wordt gedeeld en dat stakeholders, risicogroepen en onderzoekers worden betrokken.

Lees meer