83dea782-632a-41a7-94b9-cd2e506b6f99

Project Begroting Maken

Organisatie in het kort

Carend

Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Lees meer

Impact thema’s

💛 Gezondheid en ziektebestrijding
💛 Welzijn
💛 Educatie

Project details

⏱️

20-30 uur in totaal

info-icon-hours
Dit is een indicatie van de projectgrootte. Wanneer en hoeveel uur per week je hieraan werkt, is aan jou. Gemiddeld werken professionals 1 tot 2 uur per week aan een project.
🗓️

Verspreid over 3-6 weken

info-icon-weeks
De exacte duur kan korter of langer zijn, afhankelijk van jullie afspraken. Zolang het maar bij je agenda past. Onze organisaties weten dat je dit vrijwillig doet en vaak naast je baan erbij.
📍

Vanuit huis

🚀

We kunnen direct starten

apostrophe-beginning

Met jouw expertise kunnen we geld werven om de kwaliteit van leven van mensen die niet meer beter worden te verbeteren. Immers, iedereen verdient de beste zorg, ook als je niet meer beter wordt.

Steven Pleiter

Steven Pleiter

Carend

Projectomschrijving

Waarom we jou nodig hebben

Carend is opgericht door zorgprofessionals die vinden dat iedereen de beste zorg verdient, ook als je niet meer beter wordt. Om dat te bereiken is het nodig dat kennis over palliatieve zorg toeneemt en dat er zorgnetwerken ontstaan waar palliatieve zorg echt centraal staat. Om dit te kunnen bekostigen is de stichting Samen Carend opgericht. Deze stichting heeft een ANBI status . Wij hebben een goed plan nodig: wat is de beste strategie om donaties te werven? Moeten we ons richten op particulieren, fondsen, stichtingen, bedrijven, legaten? En hoe doen we dat vervolgens?

Hier zijn we naar op zoek

 • Een gesprek over de plannen doelstellingen van dit project en wensen/vereiste van deze begrotingen.
 • Uitleg en training over hoe we hier in de toekomst zelf aanpassingen in kunnen verwerken.
 • Naast eerder genoemde onder " Wat hebben jullie al" hebben we het volgende nodig: een goed plan nodig: wat is de beste strategie om meer donaties te werven? Moeten we ons alleen richten op particulieren of is er ook animo bij fondsen, stichtingen, bedrijven, legaten? En hoe pakken we dat dan vervolgens aan?
 • We zoeken dus professionele ondersteuning voor de fondsenwerving van Carend om:
 • 1) samen met ons een plan op te stellen wat betreft de aanpak van deze fondsenwerving en vervolgens
 • 2) dit plan samen met ons op te starten cq uit te voeren

Onze ervaring met soortgelijke projecten: Ik ben er bekend mee of heb er eerdere ervaring mee

🙋‍♂️ Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Een professional met financiële achtergrond die ervaring heeft met het maken van begrotingen in Excel. Ervaring met Microsoft Excel of Google Sheets documenten opzetten.

 • We zijn op zoek naar iemand die ons helpt met het maken van een plan tbv fondsenwerving
👀 Budget & Forecasting
Excel

Dit hebben we al in huis

 • Teamlid dat verantwoordelijk is voor de boekhouding van de organisatie met toegang tot financiële gegevens of de persoon die verantwoordelijk is voor de boekhouding.
 • Interne organisatie informatie die beschikbaar is over een nieuw project dat we willen starten (denk aan programma informatie, operatie en marketing activiteiten).
 • Interne organisatie informatie die je beschikbaar kan stellen met de professional (denk aan financiën, programma informatie, operatie en marketing activiteiten).
 • Carend bestaat nu 3 jaar. In die 3 jaar hebben we een grote naamsbekendheid ontwikkeld en veel goodwill gecreeerd in de maatschappij, bij collega zorgprofessionals en bij de nodige stakeholders zoals politiek en zorgverzekeraars.
 • Op Social Media zijn wij zeer actief, één van de oprichters Sander de Hosson heeft in totaal ruim 150.000 volgers en een zeer goed gelezen column in de Linda. Onze website www.carend.nl wordt wekelijks door 70.000 mensen bezocht.
 • Er zijn momenteel bijna 10.000 mensen ingeschreven op onze nieuwsbrief, zij ontvangen eens per twee weken een nieuwsbrief.
 • Voor de stichting Samen Carend is een eigen bankrekening geopend zodat alle donaties ‘landen’ op de eigen rekening van Samen Carend. Er is een separate boekhouding ingericht en een controller die dit bijhoudt.
 • Via de website Carend.nl wordt een mogelijkheid gecreëerd om op een eenvoudige wijze de activiteiten van Carend financieel te ondersteunen. Dit gebeurt zowel via een eenmalige doneermogelijkheid als via het gebruik van een zogenaamde schenkingsakte, waarmee voor vijf jaren een vast bedrag gedoneerd wordt.
 • Aan iedereen die met Carend te maken heeft (bijvoorbeeld via deelname aan een webinar of een congres) wordt duidelijk gemaakt dat het zin heeft om Vriend van Carend te worden. Dat dient gepaard te gaan met een donatie en vanuit Carend hoort regelmatige informatievoorziening over de activiteiten van Carend daarbij (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief). Ook wordt korting of gratis deelname aan Carend activiteiten voor Carend Vrienden overwogen.
 • Om het publiek te informeren over de mogelijkheid om Vriend van Carend te worden wordt een brochure / folder / leaflet gemaakt met een wervend karakter.

Carend
Carend

De missie van Carend.

👩‍⚕️Gezondheid en ziektebestrijding
🌿 Groeiende fase
📍Hasselt

Éen op de drie patiënten die niet meer beter wordt, krijgt op dit moment niet de gewenste zorg in de laatste levensfase. Vier van de vijf zorgprofessionals vinden dat zij onvoldoende kennis hebben van palliatieve zorg én velen ervaren te weinig professionele autonomie. Carend streeft ernaar dat palliatieve zorg en het onvermijdelijke sterven een normaal onderdeel worden van het leven en de zorg.

Lees meer