Image

Communicatie flyer ontwerpen

Organisatie in het kort

Buro Puur

Wij zorgen ervoor dat professionals en docenten de tools krijgen om eetstoornissen zo vroeg mogelijk te signaleren en bespreekbaar te maken. Hierdoor krijgen kinderen sneller een goede behandeling en is de kans op herstel velen malen groter geworden.

Lees meer

Impact thema’s

💛 Educatie
💛 Gezondheid en ziektebestrijding

Project details

⏱️

Vanaf project start: 8 tot 16 uur, binnen 2 weken. Deadline oplevering 13 oktober. Op locatie en/of vanaf huis

apostrophe-beginning

Door de verspreiding van deze kaart (digitaal gratis) kunnen ouders de weg vinden naar onze ervaringsdeskundige thuishulp en worden ze geholpen met de begeleiding van hun kind met een eetstoornis.

Patricia  Bos

Patricia Bos

Buro Puur

Projectomschrijving

Wat we nodig hebben.
Wat we hebben.
Waarom dit project belangrijk is voor ons. 

Wij missen expertise om dit voor de doelgroep ouders begrijpelijk weer te geven. Ook zou dit al 15 oktober gedrukt moeten zijn, zodat we het tijdens filmdag op 16 oktober beschikbaar hebben. Tijd is ook nog een factor. Ouders tijdens ongelooflijk lange wachttijden tot behandeling steunen bij de eetmomenten met hun kind met een eetstoornis.

Goed om te weten.

We hebben de content al geschreven. Het gaat om een kaart die ouders helpt in het omgang met hun kind die een eetstoornis heeft. We zijn op zoek naar een vormgever die dit voor ons grafisch zou kunnen ontwerpen.

Deadline: 13 oktober.

Buro Puur
Buro Puur

De missie van Buro Puur.

📚Educatie
📍IJsselstein

Onze missie is kinderen in nood zichtbaar maken en hulp aanreiken. Dit doen we op de volgende manieren:

- Voorlichtingslessen eetstoornissen voor leerlingen.

- Trainingen eetstoornissen voor professionals in het onderwijs en de zorgsector.
Zoals gastcolleges en (na)scholing over eetstoornissen voor (huis)artsen.

- Ervaringsdeskundige thuis op school of bij de GGZ behandelaar.

- Adviesvragen, Publicaties of vragen over hulp bij eetstoornissen.

Lees meer