Creative Campagne

Professioneel jaarverslag

Wie kan je helpen?

Celina  Korthals
Celina KorthalsDirecteur
Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Strawinskylaan 619
1077 XX Amsterdam
bbbsamsterdam.nl
Big Brothers Big Sisters Amsterdam

Waar dragen ze aan bij?

Wij dragen er aan bij dat de kinderen zich ten volle kunnen ontplooien, zodat zij een positieve, gelukkige toekomst tegemoet gaan!

  • Kind en gezin
  • Armoede
  • Diversiteit en inclusiviteit
  • Welzijn

Wat voor vrijwilliger zoeken ze?

Graphic designer die ervaring heeft met het ontwerpen professionele documenten. Heeft ervaring met programma's zoals Adobe Photoshop en Indesign.

Beschikbaarheid

Vanaf de start: 15 tot 35 uur, binnen 3 - 6 weken. Op locatie en/of vanaf huis..

Start: We kunnen en willen direct aan de slag met dit project.

Wij zijn als stichting verplicht een jaarverslag op te laten maken, wat toch altijd weer een flinke uitgave voor ons is. Echter besteden we het geld liever aan de kids, dus zouden enorm blij zijn met jouw hulp!
Geschreven door Celina Korthals van Big Brothers Big Sisters Amsterdam

Project­omschrijving

Wat hebben ze nodig?

Wat hebben ze al?

Goed om te weten.

We zouden het graag voor half april opgeleverd krijgen. De inhoud is nu in de maak, en daar hoop ik uiterlijk half maart mee klaar te zijn.

Waarom is dit project van waarde?

Wij zijn als stichting verplicht een jaarverslag op te laten maken, wat toch altijd weer een flinke uitgave voor ons is. Zeker als we het er professioneel willen laten uitzien. En dat willen we, omdat dit document veelal opgevraagd wordt door partijen die onze organisatie eventueel willen financieren. Het is toch een soort visitekaartje. Echter besteden we het geld liever aan de kids, dus zouden enorm blij zijn met jouw hulp!

Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Strawinskylaan 619
1077 XX Amsterdam
bbbsamsterdam.nl
Celina  Korthals
Celina KorthalsDirecteur

Wie ga jij helpen?

Wat doen ze

Big Brothers Big Sisters Amsterdam (BBBSAm) is een zelfstandige, professionele mentororganisatie. BBBSAm koppelt kwetsbare kinderen en jongeren (LIttles) van 5 tot 18 jaar, die in armoede leven (meestal uit eenoudergezinnen), aan een vrijwilliger/mentor(Big). In Amsterdam leeft 1 op de 5 kinderen in armoede, wat nadelige gevolgen met zich mee kan brengen (bv. schooluitval, sociale isolatie, crimineel gedrag). Deze kwetsbare situatie kan er voor zorgen dat deze kinderen zichzelf niet ten volle kunnen ontplooien. Met de begeleiding en ondersteuning van een professioneel ondersteunde mentor willen we daar verandering in aanbrengen.
De Big en Little ondernemen samen leuke, leerzame en interessante activiteiten voor tenminste 1 uur per week voor voor minimaal 1 jaar; de praktijk laat zien dat de matchrelaties vaak velen jaren, soms zelfs levenslang standhouden.
Extra aandacht geven is waar het om gaat. Een dergelijke vriendschap is niet alleen bijzonder, leuk en waardevol, ook heeft onderzoek aangetoond dat het leidt tot positieve resultaten!

Waar ze trots op zijn

  • Op onze meer dan 100 enthousiaste, zeer betrokken Big Brothers en Big Sisters!
  • Op onze Littles en hun ouders!
  • Dat we met ons kleine team veel langdurige vriendschappen tot standbrengen!
  • Dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze mentoring positieve resultaten op belangrijke onderwerpen met zich meebrengt!

Deel dit project in jouw netwerk

Help ons een professional te vinden voor Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Deel op Linkedin