TAPP Coalitie-photo
TAPP Coalitie

TAPP Coalitie

Invoering van een eerlijke , hogere vleesprijs in Europa levert op: 120 Mton CO2-reductie (dat is zoveel als de CO2 emissie van 4 Europese landen tezamen), 9 miljard euro lagere zorgkosten en 15 mld euro voor dierenwelzijn en milieu verbetering in de landbouw uit de opbrengst van de heffingen. Hieruit kan ook een lagere prijs voor groenten en fruit betaald worden.

TAPP Coalitie in actie.

🎯

Non-profit

🌱

Duurzaamheid, natuur en milieu

💛

1 tot 3 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Wat hebben wij het laatste jaar bereikt?
  • Meerderheid Nederlanders (52-63%) kiest voor eerlijke, hogere vleesprijs met opbrengst voor boeren en voor goedkopere groenten en fruit.
  • Wereldpers pakt boodschap Tapp Coalitie op n.a.v. lancering voorstel TAPP Coalitie in EU parlement.
  • Petitie eerlijkevleesprijs.nl ruim 50.000 keer getekend in ruim 4 weken, aangeboden aan Tweede Kamer 9 sept 2020
  • 40 partners aangesloten bij TAPP Coalitie: boeren, artsen, jongeren, bedrijven, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties
  • Economen, EU-recht en staatssteun experts positief over voorstel TAPP Coalitie
  • Lancering Voorstel TAPP Coalitie 'Samen op weg naar een eerlijke wijze van beprijzen' en onderzoeksrapport 'Duurzaamheidsbijdrage vlees' 4 nov 2019
  • Jan Terlouw en andere BN-ers steunen TAPP Coalitie; steeds meer verkiezingsprogramma's: hogere prijs vlees