Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder-photo
Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

"Tegen Schiphol en de overheid kan je niet op!". Onze stichting doorbreekt dat gevoel, door naar de civiele rechter te stappen.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder in actie.

🎯

Non-profit

🙂

Welzijn

💛

1 teamlid

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • De oprichting van de Stichting die alle bewonersgroepen van de Omgevingsraad Schiphol bij elkaar brengt. Het stoppen van het systeem van verdeel en heers;
  • Het aan ons binden van vrienden (bewonersverenigingen, milieuorganisaties) die weer hun achterban meenemen als medestander van de Stichting;
  • Het de deur uit doen van de sommatie aan het Ministerie van I&W;
  • Het persbericht dat daarbij hoort, wordt overgenomen in een aantal landelijke bladen en op nationale TV
  • Een groeiende bekendheid met de Stichting en daarmee de groei van donateurs en medestanders door de aandacht in de landelijke media.