Stichting Rapucation-photo
Stichting Rapucation

Stichting Rapucation

Rapucation zet zich in voor goed en vernieuwend onderwijs, waar talenten tot hun recht komen en iedereen zichzelf kan zijn. Wij willen dat alle leerlingen en docenten gelukkig zijn en zich kunnen ontwikkelen in een uitdagende onderwijsomgeving.

Stichting Rapucation in actie.

🎯

Non-profit

📚

Educatie

💛

1 tot 3 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Wij zijn er trots op dat wij hebben begrepen dat vriendelijkheid veel sterker is dan strengheid. Dit inzicht is nog niet gangbaar, terwijl onze cursisten dit steeds weer bevestigen.
  • Docenten die het zwaar hadden in het onderwijs, hebben bij 'Vriendelijk orde houden' nieuwe energie gevonden om door te gaan.
  • Leerlingen die in het huidige onderwijs buiten de boot dreigden te vallen, kregen door de nieuwe benadering van VOH-cursisten een positiever zelfbeeld. Zij bewezen dat een positieve benadering ruimte geeft om te leren.
  • Onze methode is nu ook in boekvorm te lezen.
  • Dat mensen ons vinden op internet zonder dat wij reclame maken. Gemiddeld besteden 1000 mensen per maand drie minuten aan het bekijken van onze website.