Stichting Onder Een Dak-photo (2)
Stichting Onder Een Dak

Stichting Onder Een Dak

Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen. Samen met hen, hun netwerk en onze partners werken wij aan perspectief en groei.

Stichting Onder Een Dak in actie.

🎯

Non-profit

👩‍⚕️

Gezondheid en ziektebestrijding

💛

26 tot 75 teamleden

Wandelen met een bewoner
Wandelen met een bewoner
Koken bij het buurtcentrum
Koken bij het buurtcentrum
Aan de slag met je talent
Aan de slag met je talent

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • We hebben een nieuwe bestuurder en nieuwe visie & missie. Laat de toekomst maar komen!
  • Al onze medewerkers hebben mee mogen praten over de nieuwe visie en missie.
  • We bevorderen een gelijkwaardige plek in de samenleving voor kwetsbare mensen.
  • Onze teamleider van de dak- en thuislozenopvang is met haar project “Ik weet waar je hart woont” genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs 2021. Dit project draagt bij aan de destigmatisering van daklozen.
  • We zijn een kleine organisatie (<80FTE) die regionaal actief is
  • Milieu en duurzaamheid vinden we belangrijk. We zijn deze zomer o.a. gestart met een insectvriendelijke stadstuin en we doen mee aan het project Schone rivieren.
  • We betrekken graag lokale ondernemers bij ons werk en onze doelgroepen.
  • Samen met onze zusterorganisatie Seniorenwelzijn hebben we ruim 300 vrijwilligers

Professionals over Stichting Onder Een Dak

Meyke 👐 Webteksten herschrijven

Meyke
Erg fijne samenwerking, duidelijke feedback waar je iets mee kan, mooi eindresultaat van een samenwerking