Stichting IKL-photo
Stichting IKL

Stichting IKL

De bewoners van Limburg in beweging zetten voor het landschap in Limburg. Bewustwording voor onze groene leefomgeving.

Stichting IKL in actie.

🎯

Non-profit

🌱

Duurzaamheid, natuur en milieu

💛

26 tot 75 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Bijna 300 werkdagen uitgevoerd in het landschap met vrijwilligers, kinderen en bedrijven. Van het snoeien van hoogstambomen, planten van struiken, het maaien van waardevolle percelen tot het verwijderen van exoten.
  • Het faciliteren van zelfstandige vrijwilligersgroepen die werken in het landschap door het verstrekken van materiaal en het geven van verdiepingscursussen.
  • Deelnemen of organiseren van dagen voor aandacht van het landschap bijvoorbeeld de Beleefweek Limburg en de Natuurwerkdag (ruim 800 deelnemers op bijna 40 locaties)
  • Bijzondere projecten opzetten zoals voor het Voedselbos, Groene Gezondheid en landschappelijke inpassing zonneparken.
  • Diverse aanplantregelingen opgestart in Limburg: ruim 700 deelenemers planten 1.700 (fruit)bomen, 5.500 km heg, 4.000 struiken en 1.400 stuks kleinfruit.
  • Projecten voor soorten als de eikelmuis, de hazelmuis, patrijzen, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, knoflookpad, wilde bijen en het vliegend hert. Ook goed voor andere soorten die komen langsvliegen, -fladderen, -lopen, -kruipen en -glibberen.
  • Een opleiding verzorgt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stagiares die aan de slag willen in de groenvoorziening.