De Groene Motor-photo
De Groene Motor

De Groene Motor

Samen met duizenden vrijwilligers vergroenen wij Zuid-Holland!

De Groene Motor in actie.

🎯

Non-profit

🌱

Duurzaamheid, natuur en milieu

💛

7 tot 25 teamleden

Mijlpalen

Onze missie

Contact

  • Op ons platform ZelfDoen helpen we mensen hun droom vrijwilligerswerk in het groen te vinden
  • Via de Gereedschapsuitleen lenen we jaarlijks kosteloos duizenden scheppen, zagen, ladders, vuilnisprikkers en EHBO-dozen uit
  • Met onze campagne de Nature Impact Days motiveren we jongeren om in actie te komen voor de natuur bij hen in de buurt
  • We ondersteunen startende (buurt)initiatieven met de Voucher regeling. Bijvoorbeeld voor het aanplanten van een voedselbos, het maken van een bijvriendelijke buurtmoestuin en het organiseren van een cursus over eetbare planten